ZNACZENIE ZASPOKOJENIA

ZNACZENIE ZASPOKOJENIA. Potrzeba sensu, choć irracjonalna, ma konkretne znaczenie. Jej zaspokojenie wpływa na: 1) zadowolenie z życia 2) szerokość i intensywność stosunków z ludźmi 3) odporność organizmu 4) rozwój sił i twórczości. 1. Przejęci sensem swego istnienia zapominamy o dolegliwościach dnia dzisiejszego i o męce jutra, może nawet znajdujemy zadowolenie, wymykające się tym, którzy za nim gonią. 2. Odczuwanie sensu życia podobnie jak go odczuwają bliżsi i dalsi ludzie stwarza aktywne powiązania z nimi pobudza do współdziałania, wzbogaca wymianę doświadczeń, wiedzy, myśli i wzruszeń. Zazwyczaj też poczucie sensu jest jednoznaczne z rozszerzeniem pola myśli i działań na nieosobiste cele, zwraca myśl w stronę cudzych potrzeb, wyprowadza człowieka z jego egoistycznej skorupy. 3. Nastawienie psychiczne wpływa także na odporność organizmu. Powiadają lekarze, iż przy ciężkich chorobach decydującym czynnikiem bywa wola wyzdrowienia, o parta na jakimś muszę żyć, bo . . . Najdramatyczniej prawdę tę obserwowano w obozach. Cytowany już Frankl w książce Psycholog w obozie koncentracyjnym pisze: Każda próba wewnętrznego podtrzymania ludzi w obozie zależała przede wszystkim od tego, czy uda się nastawić ich na jakiś przyszły cel. . . Dewizę, na której musiały opierać się wszelkie psychoterapeutyczne czy psychologiczne zabiegi w stosunku do więźniów, wyrażają może najtrafniej słowa Nietschego. [więcej w: trascodent, demencja starcza agresja, nerw twarzowy ]

Powiązane tematy z artykułem: demencja starcza agresja nerw twarzowy trascodent