Zalamaniem koncza sie czesto takze te koncepcje sensu, które sa nastepstwem dlugotrwalego niedosytu

Załamaniem kończą się często także te koncepcje sensu, które są następstwem długotrwałego niedosytu. Kto cierpi lub kiedyś cierpiał z powodu biedy, ten skłonny jest przeceniać wartość pieniądza. Kto cierpi lub kiedyś cierpiał z powodu upokorzeń lub braku względów płci przeciwnej, ten skłonny jest wszystko oddać za odegranie się lub za zdobycie serca. Tego rodzaju życiowe dominanty powstałe na skutek dawnych urazów lub nawet fizjologicznych dolegliwości podsuwają cele albo nie warte trudu, albo zgoła dla danego człowieka nieosiągalne. To samo odnosi się do koncepcji sensu pochodzących z sugestii otoczenia, a niezgodnych z warunkami wewnętrznymi. Możemy wyobrazić sobie syna, któremu ojciec zaszczepił swoje niezrealizowane społeczno-polityczne ambicje. Syn przyjął je, mimo że jest nieśmiały nie umie ani nie lubi powodować ludźmi. Przyczyną frustracji egzystencjonalnej może być także . . . nieporozumienie terminologiczne. Psycholog m wi, że człowiek posiada sens życia, gdy na trwale na czymś zależy, choćby to było tylko pomszczenie krzywdy lub wynalezienie perpetuum mobile. Takie stwierdzenie nie zadowala filozofa; w jego pojęciu sens nadaje życiu ten, kto znalazł i wypełnia rolę życiową odpowiadającą wyznawanym przez siebie wartościom. Tymczasem niejeden przeciętny człowiek – nie filozof i nie psycholog – zamiast w danych sobie warunkach nadawać życiu konkretny sens, poszukuje go w skali kosmicznej, poszukuje niczym kamienia filozoficznego, abstrakcyjnej formuły sensu dla wszystkich. [patrz też: dieta kopenhaska jadłospis pdf, czakram tarnów, polstygmina ]

Powiązane tematy z artykułem: czakram tarnów dieta kopenhaska jadłospis pdf polstygmina