Wszyscy psycholodzy widza te zaleznosc, choc róznie ja opisuja

Wszyscy psycholodzy widzą tę zależność, choć różnie ją opisują. Cytuję: Emocje powstają, gdy na skutek jakichś przyczyn naruszane jest przystosowanie (. E. Claparede), Emocje rodzą się, gdy zachowanie wymagane przez tendencję jest zablokowane (W. Mc Dougall), Emocje to stany dezorganizacji zachodzące w organizmie na skutek nadmiernego pobudzenia, frustracji lub konfliktu (T. Young), Emocje można określić jako stany towarzyszące potrzebom (H. Murray). Uczucia i pragnienia zdają się mieć swój punkt wyjścia właśnie w potrzebach, popędach i skłonnościach (S. Baley). Wreszcie Rubinsztejn stwierdza: Uczucia kształtują się w toku działania człowieka, które ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. ( . . . ) Źródła woli i uczuć (afektu, namiętności) są wspólne. Tkwią w potrzebach. I dalej: Uczucie do określonego przedmiotu lub osoby miłość lub nienawiść itp. kształtuje się na podstawie potrzeb; w miarę tego, jak ( . . . ) uświa damiamy sobie, że ich zaspokojenie zależy od pewnego przedmiotu lub osoby (S. Rubinsztejn). [patrz też: nfz rzeszów sanatoria kolejka, trascodent, odrywający się kaszel ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz rzeszów sanatoria kolejka odrywający się kaszel trascodent