Technika badania audiometrycznego

Technika badania audiometrycznego przeważnie nie jest doceniana dostatecznie. Audiogramy jednego i tego samego chorego wykonane w niedużych odstępach czasu przez różne osoby mogą bardzo różnić się między sobą. Aby wyniki mogły się powtarzać, konieczne jest zachowanie pewnych warunków i zasad badania: 1) pomieszczenie, w którym odbywa się badanie winno być izolowane od wszelkich hałasów zewnętrznych. Do pomiarów klinicznych nie jest konieczna cisza bezwzględna. Obniżenie poziomu zakłóceń w kabinie do 20 db jest wystarczające. Słuch w przeciętnie gwarnym pomieszczeniu wykazywać może w zakresie częstości poniżej 2048 Hz stratę aż do 20-:-25 db (Currier). Konieczność dokonania pomiarów słuchu w cichych pomieszczeniach dziś jest już powszechnie znana. Ściany wewnętrzne kabiny powinny być tak zbudowane, aby odbicie głosu było sprowadzone do minimum (ważne przy użyciu audiometrów z głośnikami). 2) Badany w czasie prób siedzi w wygodnym fotelu z oparciem i jest odwrócony od lekarza badającego i od aparatury, nie widzi zabiegów takich, jak zmiana częstości, natężenia lub wyłączania prądu zasilającego słuchawkę. W ręku trzyma przycisk urządzenia sygnalizującego i ma polecenie używać go w czasie słyszenia tonów. [więcej w: goja suszona, demencja starcza agresja, nerw twarzowy ]

Powiązane tematy z artykułem: demencja starcza agresja goja suszona nerw twarzowy