Badanie audiometryczne u dzieci

Badanie audiometryczne u dzieci rzadko daje wyniki nawet w przybliżeniu poprawne. Trudność skupienia uwagi jest zbyt duża. Wyniki otrzymane u osób dorosłych mało inteligentnych mają minimalną wartość diagnostyczną, Dokładność podawania progu słuchowego przez osoby źle słyszące i o prawidłowym słuchu jest prawie ta sama (około 5 db). Najściślej podają progi słuchowe osoby z niedosłuchem, spowodowanym zaburzeniem percepcji. Za istotną poprawę uchu, np. Continue reading „Badanie audiometryczne u dzieci”

Zasada ezofagoskopii Mileuliczu

Zasada ezofagoskopii Mileuliczu, to jest zasada bezpośredniego oświetlenia przełyku, rozszerzonego za pomocą metalowej prostej rury, utrzymała się do dziś niezmieniona w zastosowaniu do ezofagoskopii. Systemy ezofagoskopów Znane są różne systemy ezofagoskopów, które możemy podzielić na trzy gurpy. Pierwszą grupę stanowią ezofagoskopy z zatyczką, które wprowadza się do przełyku na ślepo pod kierunkiem czucia i oświetla się je albo za pomocą lampy czołowej, albo też za pomocą lampki umieszczonej ponad rurą, lecz już po wprowadzeniu do przełyku. Ten system dziś już właściwie wyszedł z użycia. Drugą grupę stanowią ezofagoskopy, które od początku do końca ezofagoskopii prowadzi się pod kierunkiem wzroku. Continue reading „Zasada ezofagoskopii Mileuliczu”

Rury glówne ezofagoskopów Briiningsa

Oświetlony w ten sposób ezofagoskop wprowadzamy pod kierunkiem wzroku przez jamę ustną, gardłową i odchylając nagłośnię ku przodowi wsuwamy koniec rury poza chrząstki nalewkowe do dolnego odcinka jamy gardłowej, gdzie pokonując opór pierwszej cieśni przełykowej na wysokości chrząstki pierścieniowej, wchodzimy do światła właściwego przełyku, przebiegającego poniżej. Do tej grupy ezofagoskopów należy ezofagoskop Briiningsa, Kahler-Leitera, Haslingera, Negusa i modyfikacje tych systemów. Rury główne ezofagoskopów Briiningsa i Kahler-Leitera oraz Haslingera mają najwyżej 25 cm długości. Możemy je jednak przedłużyć przez wprowadzenie rury przedłużającej, wysuwanej przez rurę główną do 45 cm, co nam pozwala przejrzeć całą długość światła przełyku i wejść do żołądka. Trzecią grupę stanowią ezofagoskopy 21 oświetleniem umieszczonym wewnątrz rury, a mianowicie na jej końcu. Continue reading „Rury glówne ezofagoskopów Briiningsa”

W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera

Wielką rolę gra przyzwyczajenie się do danego ezofagoskopu i dojście do pewnej wprawy w posługiwaniu się nim, z czego niechętnie się rezygnuje, gdy zachodzi potrzeba przyzwyczajenia się do innego systemu. W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej posługujemy się ezofagoskopem Haslingera, rzadziej zaś ezofagoskopem Briiningsa-Leitnera, ostatnio zaś ezofagoskopem Jacksona i Robertsa. W ezofagoskopie Briiningsa mamy- według naszego doświadczenia najlepsze oświetlenie ze wszystkich ezofagoskopów oświetlanych z zewnątrz, lecz tylko w rurach szerokich używanych dla dorosłych. Oświetlenie rur wąskich zarówno W ezofagoskopie Briiningsa, jak Kahler-Leitera nie zawsze jest dostateczne nawet do celów diagnostyki, a tym bardziej do wydobywania ciał obcych u dzieci. Po wprowadzeniu szczypczyków do wąskiej rury ezofagoskopowej . Continue reading „W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera”

Rozpoczynamy od przylozenia do tulowia szyny odwodzacej

Rozpoczynamy od przyłożenia do tułowia szyny odwodzącej, którą wsuwamy jak najgłębiej do dołu pachowego po podłożeniu i umocowaniu przylepcem 3 materacyków długości 80 cm, szerokości 12 cm. Szynę przymocowujemy do tułowia 3 opaskami krochmalnymi po wyciągu służy pas dziurkowanego przylepca długości 80 cm, szerokości 6 cm; końce przylepca należy rozciąć wzdłuż na przestrzeni 20 cm tak, by utworzyć równe paski. Na środek przylepca kładziemy deseczkę do wyciągu z otworem w środku. W czasie ostrożnego podnoszenia ramienia uważamy, by nie zwolnić wyciągu i przylepiamy z początku jeden pas plastra na dolną, a drugi na górną stronę ramienia. Zapobiegamy zsunięciu się przylepca przez naklejenie kilku skośnych (nie okrężnych) obwojów. Continue reading „Rozpoczynamy od przylozenia do tulowia szyny odwodzacej”

Ta sama potrzeba, która przekonuje nas o blahosci naszych win, pomniejsza cudze swiadczenia i cudze poswiecenie

Ta sama potrzeba, która przekonuje nas o błahości naszych win, pomniejsza cudze świadczenia i cudze poświęcenie. Nie chcemy dopuścić myśli, że komuś dużo zawdzięcza my – wolimy wierzyć, że wszystko zawdzięczamy tylko sobie; spychamy ze świadomości podejrzenie, że komuś zawadzamy wolimy wierzyć, że gdyby nie my, to przepadłby z kretesem. Natomiast nasze własne świadczenia są ogromne. W najlepszej wierze przypisujemy sobie więcej zasług niż posiadamy i oburzamy się na tych, którzy ich ogromu złośliwie nie dostrzegają. Wszystkie udane przedsięwzięcia mają paru ojców, z których każdy czuje się jedynym lub przynajmniej najważniejszym. Continue reading „Ta sama potrzeba, która przekonuje nas o blahosci naszych win, pomniejsza cudze swiadczenia i cudze poswiecenie”