) Oscyloskop katodowy

Za pomocą przycisku dzwonkowego badany informuje badającego, że słyszy ton audiometru. 2) Wyłącznik pozwalający badającemu przerwać w każdym momencie prąd zasilający słuchawkę. 3) Słuchawka do maskowania ucha nie badanego i wbudowany do aparatu dodatkowy generator dźwięków różnej wysokości, które do ucha nie badanego doprowadza słuchawka. W dobrych audiometrach dźwięk maskujący można dawkować w db w dużym zakresie. W wielu audiometrach jest przełącznik, za którego pomocą automatycznie bez zdejmowania choremu słuchawek z uszu do jednej słuchawki doprowadza się ton służący do badania, a do drugiej dźwięk maskujący. Continue reading „) Oscyloskop katodowy”

Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach natężenia tej właśnie częstości. Continue reading „Badanie ucha”

Wiekszosc audiometrów pozwala po okresleniu progowego natezenia odczytac na tarczy natezen

Większość audiometrów pozwala po określeniu progowego natężenia odczytać na tarczy natężeń, tonów wielkość straty w db. W innych audiometrach (francuskie) punkt zerowy (próg) dla każdej częstości jest w innym miejscu tarczy stałej i do tego punktu należy odwrócić stratę w db, odczytywaną na tarczy ruchomej. Badanie audiometrem o nieustalonych punktach częstości, lecz o ciągłym szeregu tonów jest odmienne; podaje się do słuchawki jakiś ton (dobrze jest zaczynać od 1OOO Hz) o natężeniu ponadprogowym, dobrze przez chorego słyszalnym. Badanemu poleca się tak długo trzymać wciśnięty guzik przycisku ręcznego, jak długo jest słyszalny ton. Obracając tarczą częstości sprawdzamy słyszalność tonów całej skali audiometrycznej na danym poziomie natężenia. Continue reading „Wiekszosc audiometrów pozwala po okresleniu progowego natezenia odczytac na tarczy natezen”

Ezofagoskopie powinnismy wykonywac od poczatku do konca pod kontrola wzroku

Ezofagoskopię powinniśmy wykonywać od początku do końca pod kontrolą wzroku i obejrzeć dolny odcinek jamy gardłowej, wejście do przełyku górny odcinek przełyku, gdzie często ciała obce zatrzymują się. Jak wiadomo, wszyscy autorowie używają do ezofagoskopii jednolitych sztywnych metalowych rur, które różnią się jedynie długością i kształtem przekroju, gdyż jedne są owalne inne zaś okrągłe. Jedni autorowie posługiwali się i posługują rurami jednolitymi przeważnie trzech długości, zależnie od odległości miejsca schorzenia przełyku, najczęściej zaś do 20 cm, 30 cm i 45 cm. Za pomocą pierwszych osiągają górny odcinek przełyku, za pomocą zaś drugich średni, a trzecich – dolny odcinek aż do wpustu. O, tym, którą z tych trzech długości należy wybrać dla danego przypadku decydują badania pomocnicze jak zdjęcie rentgenowskie, bez i po podaniu płynu kontrastowego, które ma ustalić w przybliżeniu odległość miejsca schorzenia przełyku. Continue reading „Ezofagoskopie powinnismy wykonywac od poczatku do konca pod kontrola wzroku”

Opatrunek ten usuwamy po uplywie 3 tygodni

Opatrunek ten usuwamy po upływie 3 tygodni. Można również ułożyć kończynę na szynie odwodzącej i nałożyć wyciąg. przylepcowy, tak jak się to czyni w leczeniu złamań kości ramieniowej. Natomiast opatrunku przylepcowego Sayrea, jak również opatrunku z dętek rowerowych nie stosujemy, ponieważ nie zdały one egzaminu życiowego. Praktycznie biorąc, możemy zawsze uniknąć szwu kostnego, lecz tylko, pod warunkiem, że złamanie nastawimy dokładnie i nałożymy opatrunek prawidłowo. Continue reading „Opatrunek ten usuwamy po uplywie 3 tygodni”

Punktem wyjscia drugiego zadania jest stwierdzenie, ze kryteria szacunku sa rózne

Punktem wyjścia drugiego zadania jest stwierdzenie, że kryteria szacunku są różne. By się szanować, Iks musi być przekonany o swej odwadze cywilnej, Igrek o swej inteligencji i wiedzy, Zet – o swej szlachetności. Zgodnie z tym, każdy z nich stawia sobie nieco inne wymagania Otóż kształtując kryteria szacunku, wychowawca kształtuje zarazem te wymagania. Jest to zadanie trudne, tym bardziej że musi być indywidualizowane. Nie można dopuścić do tego, by mało zdolne dziecko żądało od siebie takich samych wyników, jak zdolne. Continue reading „Punktem wyjscia drugiego zadania jest stwierdzenie, ze kryteria szacunku sa rózne”

Sympatia lub milosc powstaje, trwa i zanika (czy tylko faluje) zaleznie od tego, w jakim stopniu jej obiekt zaspokaja nasze potrzeby

Sympatia lub miłość powstaje, trwa i zanika (czy tylko faluje) zależnie od tego, w jakim stopniu jej obiekt zaspokaja nasze potrzeby. Droższą od rodziny i starych przyjaciół wydaje się osoba, której postać kojarzy się z najbardziej dolegliwą potrzebą. Stąd dziwne na pozór zjawisko szybkiego zaprzyjaźniania się ludzi, którzy, wydawałoby się, niewiele mają ze sobą wspólnego. Kto na przykład z powodu chorób czy niepowodzeń poczuł się nagle zagrożony, ten z większą niż dotąd sympatią zwróci się do osób, które dodają mu otuchy, mają instynkt opiekuńczy, są niezawodnym oparciem. Sprawdza się prawo dominacji potrzeb wygłodzonych: naszą szczególną sympatią cieszą się nie osoby, które – obiektywnie rzecz biorąc – najbardziej na miłość zasługują, ale te, które wzmacniają nas na najsłabszych odcinkach naszego psychicznego i życiowego frontu. Continue reading „Sympatia lub milosc powstaje, trwa i zanika (czy tylko faluje) zaleznie od tego, w jakim stopniu jej obiekt zaspokaja nasze potrzeby”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 5

Dzięki uwzględnieniu wyników wtórnych i analiz podgrup zwiększyliśmy docelową liczbę zapisów do łącznie 500 dzieci. Poziom istotności ustalono na 0,05, a analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 i oprogramowania IBM SPSS, wersja 19. Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 5”