Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu

Kontrola sprawności słuchawek jest konieczna co pewien okres czasu. Z grubsza można ją przeprowadzić przez pomiary progów osób o prawidłowym i znanym nam słuchu, przy czym trzeba brać średnią z kilkunastu pomiarów. Właściwy sposób używania słuchawki w czasie badania przewodnictwa powietrznego winien być przestrzegany. Podczas badania tonami niższymi i średnimi (do 4000 Hz) słuchawka winna dość szczelnie przy legać do ucha, przy badaniu tonami wyższymi może na skutek zjawiska fal stojących wystąpić zmiana w słyszeniu tonu emitowanego przez słuchawkę. Nieduża zmiana odległości słuchawki od ucha pozwoli w takim przypadku na dokładny i ścisły pomiar progu. 7) Makowanie ucha nie badanego, nie zawsze w dostatecznej mierze doceniane, jest istotnym warunkiem dla dobrego oznaczenia progu ucha badanego (zwłaszcza w jednostronnym niedosłuchu). Przy dużej różnicy w ostrości słuchu obu uszu (około 50 db) lub przy jednostronnej zupełnej głuchocie bez maskowania lepiej słyszącego ucha można otrzymać krzywą progową pozornie dla głuchego ucha (krzywa cieniowa ) przez przesłyszenie zdrowym uchem. [więcej w: rezonans magnetyczny, porady psychologiczne, gdynia psycholog ]

Sa jeszcze w uzyciu ezofagoskopy, które sie wprowadza z zatyczka tylko pod kierunkiem czucia.

Są jeszcze w użyciu ezofagoskopy, które się wprowadza z zatyczką tylko pod kierunkiem czucia. Dopiero po wprowadzeniu i wyjęciu zatyczki oświetla się wnętrze rury ezofagoskopu. Autorowie, który się tym systemem posługiwali, tłumaczą dogodność jego tym, że się nie powoduje obrażeń błony śluzowej jeśliby nawet tak było, to nie uważam tego powodu za wystarczający w porównaniu z tym, co przeciw niemu przemawia. Ponad to wiemy z doświadczenia, że wprowadzając ezoragoskop bez zatyczki pod kontrolą wzroku, jak się to odbywa gdy używamy systemów Kahler-Leitera, Jackson-Chevalier możemy umknąć z łatością obrażeń błony śluzowej; jeśli zaś nawet wyjątkowo powstanie porażenie, to jest ono powierzchowne i nie ma żadnego klinicznego znaczenia: me spostrzegliśmy powikłań, które można by odnieść do obrażenia błony śluzowej ezofagoskopem. [więcej w: psychoterapia warszawa, rezonans magnetyczny, psycholog lublin ]