) Oscyloskop katodowy

Za pomocą przycisku dzwonkowego badany informuje badającego, że słyszy ton audiometru. 2) Wyłącznik pozwalający badającemu przerwać w każdym momencie prąd zasilający słuchawkę. 3) Słuchawka do maskowania ucha nie badanego i wbudowany do aparatu dodatkowy generator dźwięków różnej wysokości, które do ucha nie badanego doprowadza słuchawka. W dobrych audiometrach dźwięk maskujący można dawkować w db w dużym zakresie. W wielu audiometrach jest przełącznik, za którego pomocą automatycznie bez zdejmowania choremu słuchawek z uszu do jednej słuchawki doprowadza się ton służący do badania, a do drugiej dźwięk maskujący. 4) Mikrofon do porozumiewania się z chorym poprzez układ wzmacniający i słuchawkę oraz do stosowania prób artykulacyjnych. Przyrząd pomiarowy wskazuje natężenie głosu użytego do tych prób. 5) Przełącznik do włączania zamiast tonu stałego tonu przerywanego – pulsującego, którym łatwiej określić natężenie progowe tonu. Urządzenia pulsacyjne działają automatycznie bez dodatkowych trzasków w aparaturze. ó) Oscyloskop katodowy, na którego ekranie kontroluje się wzrokowo prąd zasilający słuchawkę. 7) Urządzenie do badania zjawiska wyrównywania głośności (recruitment phenomenon). [przypisy: psychologia pracy, Psycholog, psychoterapia warszawa ]

Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach natężenia tej właśnie częstości. Z kolei należy badać percepcję częstości wyższych (zmęczenie słuchowe bardziej się zaznacza w zakresie wyższych tonów), a na końcu częstości niższe. 5) Używając audiometru o stałych częstościach (tony o interwałach jednej lub oktawy) nastawia się na tarczy odpowiednią częstość i podaje się do słuchawki ton dość głośny, aby badany mógł się zorientować, o jakiego rodzaju i wysokości ton chodzi w badaniu. Następnie ścisza się ton (skokami po 5 lub 2,5 db) aż do ustania wrażenia. [patrz też: gabinet psychologiczny, Psycholog, psycholog dziecięcy ]