Wszyscy psycholodzy widza te zaleznosc, choc róznie ja opisuja

Wszyscy psycholodzy widzą tę zależność, choć różnie ją opisują. Cytuję: „Emocje powstają, gdy na skutek jakichś przyczyn naruszane jest przystosowanie” (. E. Claparede), „Emocje rodzą się, gdy zachowanie wymagane przez tendencję jest zablokowane” (W. Mc Dougall), „Emocje to stany dezorganizacji zachodzące w organizmie na skutek nadmiernego pobudzenia, frustracji lub konfliktu” (T. Young), „Emocje można określić jako stany towarzyszące potrzebom” (H. Murray). „Uczucia i pragnienia zdają się mieć swój punkt wyjścia właśnie w potrzebach, popędach i skłonnościach” (S. Baley). Wreszcie Rubinsztejn stwierdza: „Uczucia kształtują się w toku działania człowieka, które ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. ( . . . ) Źródła woli i uczuć (afektu, namiętności) są wspólne. Tkwią w potrzebach”. I dalej: „Uczucie do określonego przedmiotu lub osoby miłość lub nienawiść itp. kształtuje się na podstawie potrzeb; w miarę tego, jak ( . . . ) uświa damiamy sobie, że ich zaspokojenie zależy od pewnego przedmiotu lub osoby” (S. Rubinsztejn). [patrz też: porady psychologiczne, gdynia psycholog, psychoterapia warszawa ]

Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu

Kontrola sprawności słuchawek jest konieczna co pewien okres czasu. Z grubsza można ją przeprowadzić przez pomiary progów osób o prawidłowym i znanym nam słuchu, przy czym trzeba brać średnią z kilkunastu pomiarów. Właściwy sposób używania słuchawki w czasie badania przewodnictwa powietrznego winien być przestrzegany. Podczas badania tonami niższymi i średnimi (do 4000 Hz) słuchawka winna dość szczelnie przy legać do ucha, przy badaniu tonami wyższymi może na skutek zjawiska fal stojących wystąpić zmiana w słyszeniu tonu emitowanego przez słuchawkę. Nieduża zmiana odległości słuchawki od ucha pozwoli w takim przypadku na dokładny i ścisły pomiar progu. 7) Makowanie ucha nie badanego, nie zawsze w dostatecznej mierze doceniane, jest istotnym warunkiem dla dobrego oznaczenia progu ucha badanego (zwłaszcza w jednostronnym niedosłuchu). Przy dużej różnicy w ostrości słuchu obu uszu (około 50 db) lub przy jednostronnej zupełnej głuchocie bez maskowania lepiej słyszącego ucha można otrzymać krzywą progową pozornie dla głuchego ucha (krzywa cieniowa ) przez przesłyszenie zdrowym uchem. [więcej w: rezonans magnetyczny, porady psychologiczne, gdynia psycholog ]