Natezenie tonów górnych

Do pomiarów klinicznych najzupełniej wystarcza zakres częstości od 125-10000 Hz. Skala natężeń pozwala nastawiać ton w skokach co 5 db (lub co 2,5 db) w zakresie kilkudziesięciu db (dla niższych częstości od ó0 do 80 db, powyżej 1000 Hz 90 db). Dla zapewnienia ujednostajnienia pomiarów nie dopuszcza się do sprzedaży przyrządów o mniejszej dynamice niż podana oraz przyrządów o znaczniejszych odchyleniach pod względem natężenia i częstości od wielkości zaznaczonych na tarczach (najwyższe dopuszczalne odchylenia częstości – do 5%, dla natężeń – 5 db łącznie dla całej skali i 1,5 db dla jednego skoku 5 db). Natężenie tonów górnych, towarzyszących tonowi podstawowemu, powstających w wielu audiometrach, nie może przekraczać określonego poziomu (40 db poniżej tonu podstawowego). Należałoby dążyć do zaostrzenia wymagań na ó0 db. Urządzenia dodatkowe: 1) bezszmerowy układ sygnałowy (świetlny). [więcej w: psychoterapia, poradnia psychologiczna, poznań psychiatra ]

Technika badania audiometrycznego

Technika badania audiometrycznego przeważnie nie jest doceniana dostatecznie. Audiogramy jednego i tego samego chorego wykonane w niedużych odstępach czasu przez różne osoby mogą bardzo różnić się między sobą. Aby wyniki mogły się powtarzać, konieczne jest zachowanie pewnych warunków i zasad badania: 1) pomieszczenie, w którym odbywa się badanie winno być izolowane od wszelkich hałasów zewnętrznych. Do pomiarów klinicznych nie jest konieczna cisza bezwzględna. Obniżenie poziomu zakłóceń w kabinie do 20 db jest wystarczające. Słuch w przeciętnie gwarnym pomieszczeniu wykazywać może w zakresie częstości poniżej 2048 Hz stratę aż do 20-:-25 db (Currier). Konieczność dokonania pomiarów słuchu w cichych pomieszczeniach dziś jest już powszechnie znana. Ściany wewnętrzne kabiny powinny być tak zbudowane, aby odbicie głosu było sprowadzone do minimum (ważne przy użyciu audiometrów z głośnikami). 2) Badany w czasie prób siedzi w wygodnym fotelu z oparciem i jest odwrócony od lekarza badającego i od aparatury, nie widzi zabiegów takich, jak zmiana częstości, natężenia lub wyłączania prądu zasilającego słuchawkę. W ręku trzyma przycisk urządzenia sygnalizującego i ma polecenie używać go w czasie słyszenia tonów. [więcej w: pomoc psychologiczna, psycholog sportu, poradnia psychologiczna ]