Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 4

Skorygowane pod względem wieku cechy demograficzne w punkcie obserwacji (1998 r.), Zgodnie ze stanem endoskopii, opisano w Tabeli 1. Tabela 2. Tabela 2. Przypadkowy rak jelita grubego po dolnej endoskopii, negatywnej endoskopii dolnej lub polipektomii. Continue reading „Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 4”

Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection

Zakażenia robakami przenoszonymi przez glebę (lumbricoides Ascaris, tęgorogłów i Trichuris trichiura) są powszechne i często występują jednocześnie. Te infekcje pasożytniczo-robakowe są zazwyczaj leczone albendazolem lub mebendazolem, ale oba leki wykazują niską skuteczność przeciwko T. trichiura. Albendazol jest lekiem z wyboru przeciwko tęgoryjcu. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8

Niemniej jednak, ze względu na wzrost ryzyka zgonu z powodu raka płuc pomiędzy ryzykownymi kwintylami, stałe zmniejszenie śmiertelności o 20% przełożyło się na znaczny wzrost całkowitej liczby zgonów z powodu raka płuc z premedytacją CT w różnych kwintrach ryzyka. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku liczby przypadków raka płuca w stadium I, a także liczby wyników fałszywie dodatnich w obrębie kwin- tetów ryzyka. Obserwacje te podkreślają znaczenie bezwzględnych pomiarów (np. Różnic i liczebności ryzyka) względem względnych miar (np. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 2

Wiele stowarzyszeń zawodowych zatwierdziło stosowanie kryteriów włączenia do NLST (palacze w wieku od 55 do 74 lat, którzy palili co najmniej 30 paczek i przestali przez okres nie dłuższy niż 15 lat) jako minimum 4-6 lub wystarczające7, 8 kryteriów uwzględnienia badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Jednak kilku naukowców zaproponowało, że bardziej wyrafinowana ocena ryzyka, która uwzględniałaby dodatkowe informacje o ryzyku, które nie zostały uwzględnione w kryteriach wejścia do NLST, mogłaby usprawnić proces selekcji pod kątem badań przesiewowych w kierunku raka płuc. 9-14. Stanowisko to potwierdzają pośrednie obliczenia zmiany w zakresie badań przesiewowych, które przewidywały wzrost o 10-krotność liczby zgonów z powodu raka płuca po skryningu u uczestników NLST najbardziej narażonych na zgon z powodu raka płuc, w porównaniu z osobami o najniższym ryzyku.15 Pomimo dobrze rozpoznanego 4- 8 teoretycznych podstaw do dostosowania zaleceń przesiewowych do indywidualnego ryzyka zgonu z powodu raka płuc, brakuje empirycznych dowodów na badania przesiewowe raka płuca oparte na ryzyku. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 2”