Rury ezofagoskopu Jacksona-Chevalier sa jednolite

Rury ezofagoskopu Jacksona-Chevalier są jednolite, długości od 20 cm do 45 cm, bez rur przedłużających. Roberts wprowadził rury owalne szerokości do 1ó mm z oświetleniem Jacksona. Można by jeszcze wspomnieć o ezofagoskopie zbudowanym na zasadzie cystoskopu, a więc oświetlonym za pomocą lampki umieszczonej na końcu pryzmatu, który ze względu na skomplikowane oświetlenie i niemożność bezpośredniego wykonywania zabiegów wewnątrz rury ezofagoskopowej nie zyskuje szerszego zastosowania. Trudną jest rzeczą ocenić, który z wyżej opisanych ezofagoskopów najlepiej odpowiada swemu zadaniu, gdyż żaden z nich nie jest tak doskonały, by nam pozwolił z łatwością i bez wielkiej wprawy wykonać każdą ezofagoskopię. Dlatego też na pierwszy plan w wykonaniu ezofagoskopii wysuwa się osobista wprawa i zręczność operatora, który, posługując się tym lub innym ezofagoskopem, stawia rozpoznanie i wykonuje zabieg operacyjny. Continue reading „Rury ezofagoskopu Jacksona-Chevalier sa jednolite”

W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera

Wielką rolę gra przyzwyczajenie się do danego ezofagoskopu i dojście do pewnej wprawy w posługiwaniu się nim, z czego niechętnie się rezygnuje, gdy zachodzi potrzeba przyzwyczajenia się do innego systemu. W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej posługujemy się ezofagoskopem Haslingera, rzadziej zaś ezofagoskopem Briiningsa-Leitnera, ostatnio zaś ezofagoskopem Jacksona i Robertsa. W ezofagoskopie Briiningsa mamy- według naszego doświadczenia najlepsze oświetlenie ze wszystkich ezofagoskopów oświetlanych z zewnątrz, lecz tylko w rurach szerokich używanych dla dorosłych. Oświetlenie rur wąskich zarówno W ezofagoskopie Briiningsa, jak Kahler-Leitera nie zawsze jest dostateczne nawet do celów diagnostyki, a tym bardziej do wydobywania ciał obcych u dzieci. Po wprowadzeniu szczypczyków do wąskiej rury ezofagoskopowej . Continue reading „W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera”

ezofagoskop z podwójnym oswietleniem

Znacznie lepsze oświetlenie mamy w wąskich rurach ezofagoskopu Jacksona-Chevalier i Robertsa, w którym mała lampeczka wprowadzona na cienkiej nasadce nieco krótszej niż długość rury oświetla jasno koniec rury i pole widzenia około 2-4 cm głębiej. Oświetlenie to nie słabnie mimo wprowadzenia szczypczyków do wnętrza rury. Czynnik ten odgrywa pierwszorzędną rolę w wąskich rurach, którymi zmuszeni jesteśmy posługiwać się u dzieci. Z tego też powodu zaczynają niektórzy autorowie posługiwać się ezofagoskopem z podwójnym oświetleniem, a mianowicie zewnętrznym i wewnętrznym. Ten też system ezofagoskopu z podwójnym oświetleniem, a mianowicie zewnętrznym do diagnostyki, a wewnętrznym do zabiegów, powinien zająć w przyszłości naczelne miejsce. Continue reading „ezofagoskop z podwójnym oswietleniem”

powinnismy poslugiwac sie u dzieci rurami bez przedluzen

Z tego względu powinniśmy posługiwać się u dzieci rurami bez przedłużeń (Jacksona lub Robertsa), Nie mamy też jednolitego zapatrywania u różnych autorów, na to, jakie ma być zakończenie rur ezofagoskopu. Na ogół nowoczesne rury ezofaskopowe mają kształt ściętego końca rury, której brzegi powinny być dobrze wygładzone i zaokrąglone, by można było uniknąć uszkodzenia błony śluzowej, które się zdarza na tylnej ścianie u wejścia do przełyku. jackson-Chevalier, Roberts, Negus, Undrlc i inni nadali rurom swego ezofagoskopu koniec krótki ścięty z zaokrąglonymi brzegami, który łatwiej przechodzi przez wejście do cieśni przełykowych i nie powoduje obrażeń błony śluzowej. Haslinger, Roberts, Undric nadali rurom kształt owalny i długie ścięcie z zaokrąglonymi brzegami. Pozycja chorego w czasie ezofagoskopii Pozycja chorego w czasie ezofagoskopii może w wielkiej mierze ułatwić lub utrudnić wykonanie ezofagoskopii. Continue reading „powinnismy poslugiwac sie u dzieci rurami bez przedluzen”

Rane zeszywamy warstwowo i nakladamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie

Cięciem płatowym okalamy kostkę boczną, zwracając uwagę, by nie uszkodzić w dolnym biegunie rany nerwu strzałkowego powierzchownego. Po przecięciu skóry i powięzi otwieramy pochewki ścięgien mięśni strzałkowych długiego i krótkiego na całej długości i podnosimy oraz odciągamy te ścięgna do tyłu. Cięciem podłużnym poprowadzonym wzdłuż kości strzałkowej aż do szczytu kostki bocznej dochodzimy do okostnej, przecinamy i odsuwamy ją do przodu, po czym na przednio-dolnej powierzchni kostki bocznej otwieramy torebkę stawową, którą przecinamy dokoła kości tak, by można było zwichnąć staw. Następnie ujmujemy kość skokową kleszczami kostnymi i usuwamy po przecięciu wszystkich jej więzadeł. Ranę zeszywamy warstwowo i nakładamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie od palców do połowy uda, a na następne 4 – tylko do guzowatości kości piszczelowej; stopę ustalamy w lekkim zgięciu podeszwowym. Continue reading „Rane zeszywamy warstwowo i nakladamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie”

ZLAMANIE POD GUZKOWE KOSCI RAMIENIOWEJ

ZŁAMANIE POD GUZKOWE KOŚCI RAMIENIOWEJ a) Kilka uwag w sprawie rozpoznania i podziału złamań podguzkowych W wypadku gdy starsza kobieta nie może unieść ramienia po upadku zna bok, nie należy zadowalać się rozpoznaniem zwykłego stłuczenia, lecz myśleć, przede wszystkim o możliwości złamania podguzkowego. Prócz postaci podguzkowej można spotkać niekiedy odłamanie części główki pokrytej chrząstką na poziomie szyjki anatomicznej ; złamanie to występuje na tle osteoporozy starczej. W tych przypadkach polecamy od razu wykonanie 2 zdjęć w obu płaszczyznach przednio-tylnej i osiowej, tj. od strony pachy. Miarodajny obraz na zdjęciu. Continue reading „ZLAMANIE POD GUZKOWE KOSCI RAMIENIOWEJ”