Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach natężenia tej właśnie częstości. Continue reading „Badanie ucha”

Rury glówne ezofagoskopów Briiningsa

Oświetlony w ten sposób ezofagoskop wprowadzamy pod kierunkiem wzroku przez jamę ustną, gardłową i odchylając nagłośnię ku przodowi wsuwamy koniec rury poza chrząstki nalewkowe do dolnego odcinka jamy gardłowej, gdzie pokonując opór pierwszej cieśni przełykowej na wysokości chrząstki pierścieniowej, wchodzimy do światła właściwego przełyku, przebiegającego poniżej. Do tej grupy ezofagoskopów należy ezofagoskop Briiningsa, Kahler-Leitera, Haslingera, Negusa i modyfikacje tych systemów. Rury główne ezofagoskopów Briiningsa i Kahler-Leitera oraz Haslingera mają najwyżej 25 cm długości. Możemy je jednak przedłużyć przez wprowadzenie rury przedłużającej, wysuwanej przez rurę główną do 45 cm, co nam pozwala przejrzeć całą długość światła przełyku i wejść do żołądka. Trzecią grupę stanowią ezofagoskopy 21 oświetleniem umieszczonym wewnątrz rury, a mianowicie na jej końcu. Continue reading „Rury glówne ezofagoskopów Briiningsa”

W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera

Wielką rolę gra przyzwyczajenie się do danego ezofagoskopu i dojście do pewnej wprawy w posługiwaniu się nim, z czego niechętnie się rezygnuje, gdy zachodzi potrzeba przyzwyczajenia się do innego systemu. W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej posługujemy się ezofagoskopem Haslingera, rzadziej zaś ezofagoskopem Briiningsa-Leitnera, ostatnio zaś ezofagoskopem Jacksona i Robertsa. W ezofagoskopie Briiningsa mamy- według naszego doświadczenia najlepsze oświetlenie ze wszystkich ezofagoskopów oświetlanych z zewnątrz, lecz tylko w rurach szerokich używanych dla dorosłych. Oświetlenie rur wąskich zarówno W ezofagoskopie Briiningsa, jak Kahler-Leitera nie zawsze jest dostateczne nawet do celów diagnostyki, a tym bardziej do wydobywania ciał obcych u dzieci. Po wprowadzeniu szczypczyków do wąskiej rury ezofagoskopowej . Continue reading „W Klinice otolaryngologicznej warszawskiej poslugujemy sie ezofagoskopem Haslingera”

GRUZLICA STAWU KOLANOWEGO

GRUŹLICA STAWU KOLANOWEGO Zasada ogólna. U dzieci i młodzieży stosujemy wyłącznie leczenie zachowawcze; u dorosłych wycięcie stawu kolanowego prowadzi często szybciej do celu. W okresie czynnym nakładamy spodnie gipsowe ujmujące całą kończynę wraz ze stopą; poza tym zalecamy helioterapię, jod, streptomycynę i kwas paraaminosalicylowy. W okresie przewlekłym w grę wchodzi ponadto naświetlanie rentgenowskie lub wstrzykiwanie leków. Naświetlanie daje dobre wyniki przede wszystkim w zapaleniu gruźliczym błony maziowej z wysiękiem; w postaci guzowatej (funqus) jest bezużyteczne, a w postaci serowato-ropnej nawet szkodliwe. Continue reading „GRUZLICA STAWU KOLANOWEGO”

Wyciecia stawu nie nalezy robic przed 13 i po 60 roku zycia

Wycięcia stawu nie należy robić przed 13 i po 60 roku życia. U dzieci wycięcie stawu prowadzi do uszkodzenia chrząstki wzrostowej, a poza tym zabiegi operacyjne nie są w tym wieku konieczne. U ludzi, którzy przekroczyli 60 lat życia, po operacji następuje nierzadko wznowa lub brak zrostu kostnego, więc lepiej odjąć od razu kończynę; jeżeli stan ogólny chorego jest zły, u chorych od 50 roku życia skłaniamy się do amputacji. Zabieg wykonujemy w uśpieniu i niedokrwieniu pod osłoną streptomycyny. Operację robimy z przedniego cięcia płatowego Textora, które okala kłykcie i dolną krawędź rzepki ; po przedłużeniu obu cięć w kątach rany odchylamy płat skórny aż do szczytu zgrubiałego zazwyczaj uchyłka nadrzepkowego , zważając by nie otworzyć stawu. Continue reading „Wyciecia stawu nie nalezy robic przed 13 i po 60 roku zycia”

Rane zeszywamy warstwowo i nakladamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie

Cięciem płatowym okalamy kostkę boczną, zwracając uwagę, by nie uszkodzić w dolnym biegunie rany nerwu strzałkowego powierzchownego. Po przecięciu skóry i powięzi otwieramy pochewki ścięgien mięśni strzałkowych długiego i krótkiego na całej długości i podnosimy oraz odciągamy te ścięgna do tyłu. Cięciem podłużnym poprowadzonym wzdłuż kości strzałkowej aż do szczytu kostki bocznej dochodzimy do okostnej, przecinamy i odsuwamy ją do przodu, po czym na przednio-dolnej powierzchni kostki bocznej otwieramy torebkę stawową, którą przecinamy dokoła kości tak, by można było zwichnąć staw. Następnie ujmujemy kość skokową kleszczami kostnymi i usuwamy po przecięciu wszystkich jej więzadeł. Ranę zeszywamy warstwowo i nakładamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie od palców do połowy uda, a na następne 4 – tylko do guzowatości kości piszczelowej; stopę ustalamy w lekkim zgięciu podeszwowym. Continue reading „Rane zeszywamy warstwowo i nakladamy opatrunek gipsowy na pierwsze 4 tygodnie”

Niekiedy te objawy sa jeszcze powazniejsze

Niekiedy te objawy są jeszcze poważniejsze. Oto głos psychologa lekarza: Niezaspokojenie potrzeby sensu życia przejawia się w stanach napięcia i może – podobnie jak w wypadku frustracji innych potrzeb – prowadzić do słabiej lub silniej zaakcentowanych zaburzeń nerwicowych. Za dowód na to, że teza ta nie jest pozbawiona podstaw, mogą służyć liczne przykłady nerwic, u których podłoża tkwi frustracja potrzeby sensu życia określana gdzie indziej jako frustracja egzystencjonalna (existencialni frustrace – por. S. Kratochvil, 1961). Continue reading „Niekiedy te objawy sa jeszcze powazniejsze”

Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadza do kryzysu, gdy sa zbyt waskie

Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadzą do kryzysu, gdy są zbyt wąskie. Najbardziej typowym tego przykładem jest całkowite zamknięcie celu własnego życia w życiu innego kochanego człowieka. Przeraźliwa pustka grozi kobietom, które nie widzą niczego poza mężem, a nawet tym, które bez reszty poświęcają się wychowaniu dzieci. Osobny rodzaj załamania może nastąpić po osiągnięciu celu, do którego dążenie było sensem życia. Zdarza się, że człowiek dopatruje się sensu swego życia w uzyskaniu tytułu doktora, stanowiska dyrektora itp. Continue reading „Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadza do kryzysu, gdy sa zbyt waskie”