kilka pozycji chorego podanych przez róznych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii.

Znamy dotychczas kilka pozycji chorego podanych przez różnych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii. Najbardziej typowe są następujące: 1) siedząca (w krzesełku Briiningsa); 2) leżąca na boku; 3) siedząca na krześle jak na koniu; 4) leżąca na grzbiecie, najczęściej używana; 5) leżąca na brzuchu (podana przez Żukowa w 1924 r. ). Wybór pozycji chorego zależy od systemu ezofagoskopu, którym się posługujemy. Pozycja chorego siedząca zarówno Briiningsa jak i Mouretanie są dogodne z tego powodu, że ślina ścieka do gardła i krtani i wywołują kaszel, skutkiem czego jesteśmy nieraz zmuszeni ezofagoskopię przerwać, Ponadto możliwość ruchów chorego tułowiem utrudnia również ezofagoskopię. Continue reading „kilka pozycji chorego podanych przez róznych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii.”

Kazdy z nich, kazdy z nas chce zapomniec o prawdach, których swiadomosc wywoluje uczucie slabosci, nizszosci, bezwartosciowosci

Każdy z nich, każdy z nas chce zapomnieć o prawdach, których świadomość wywołuje uczucie słabości, niższości, bezwartościowości. I, ma się rozumieć, każdy z nich i każdy z nas unika towarzystwa ludzi, których obecność przypomina mu o puszczonych w niepamięć niemiłych faktach . . . A gdy to wszystko nie pomaga, gdy mimo tego całego arsenału pomysłowej broni samokrytycyzm podnosi swój ohydny łeb lub wymowa faktów okazuje się miażdżąca, człeczyna zawsze może się upić i trzymając się latarni mimo wszystko uważać się za półboga. Continue reading „Kazdy z nich, kazdy z nas chce zapomniec o prawdach, których swiadomosc wywoluje uczucie slabosci, nizszosci, bezwartosciowosci”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 3

Ocena kliniczna była sumą przydzielonych punktów, od 0 (wskazujących prawidłowe wyniki) do 2 (wskazujących na poważną chorobę), dla każdego z następujących czynników: ogólnego stanu, koloru skóry, wyników osłuchiwania, częstości oddechów i retrakcji15,25 (tabela Lekarze prowadzący badania kliniczne zostali przeszkoleni na spotkaniach śledczych, a także na miejscu przez pierwszego autora i lokalnych badaczy. Kryterium wykluczającym była obecność jakiejkolwiek poważnej choroby serca, immunologicznej, neurologicznej lub onkologicznej lub jakiejkolwiek poważnej choroby płuc innej niż zapalenie oskrzelików; więcej niż jeden wcześniejszy epizod obturacyjnej choroby dróg oddechowych; objawy choroby dolnej części dróg oddechowych (np. kaszel) przez ponad 4 tygodnie; i odbiór jakiejkolwiek terapii glikokortykosteroidami w ciągu poprzedzających 4 tygodni. Dzieci zostały zakwalifikowane do badania na przyjęcie do szpitala, o ile dostępny był personel (lekarz i pielęgniarka). Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 3”

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10

Te obserwacje wskazują na szeroki i ważny wpływ zmutowanego genu i sugerują, że grupowanie poszczególnych czynników ryzyka nadaje ekstremalnie wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe nosicielom mutacji. Bardzo mało wiadomo o funkcji DYRK1B i jej roli w chorobach ludzi. DYRK1B jest białkiem wyczuwającym składniki odżywcze, które hamują szlak RAS-RAF-MEK 45, który jest powszechnie rozpoznawany w regulacji wychwytu glukozy i glikolizy. 46 Myszy, które mają niedobór supresora kinazy ras 2 (KSR2), szkielet molekularny RAS-RAF-MEK, są otyłe i mają oporność na insulinę.47 Wykazano, że mutacje powodujące utratę funkcji w KSR2 wiążą się z otyłością u dzieci i insulinoopornością.48 Te mutacje podobnie pogarszają szlak RAS-RAF-MEK, co jest zgodne z efektami wzmocnienia funkcji mutacji DYRK1B. Continue reading „Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10”

Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3

Dzieci, badacze-badacze i technicy laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Każde dziecko otrzymywało tabletki przez 2 kolejne dni. Pierwszego dnia dzieciom podano albo embonian oksantelu, albo w grupach, które nie zawierały terapii z embonianem oksantelu, identyczne tabletki placebo. Deamon enancjomeru i identyczny pasujący placebo podano do najbliższej połówki tabletki zgodnie z obliczoną dawką na kilogram masy ciała. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3”

Emergency Legal Authority i the Opioid Crisis cd

Państwa różnią się pod względem zakresu, w jakim wspierają MAT poprzez Medicaid, a dostęp można poprawić poprzez zminimalizowanie wymagań dotyczących wcześniejszych zezwoleń lub usunięcie limitów życia dla MAT. Aby rozszerzony dostęp do MAT był znaczący, dostawcy muszą zostać przeszkoleni w tym zakresie. W ramach oświadczenia awaryjnego państwa mogłyby zwiększyć możliwości szkoleniowe dla usługodawców w połączeniu z ich państwową licencją medyczną lub kontynuować naukę medyczną. Ponadto uprawnienia awaryjne mogłyby zostać użyte w celu tymczasowego zniesienia wymogów dotyczących określonego licencjonowania dla określonych typów dostawców usług medycznych, umożliwiając specjalistom medycyny uzależnień wdrożenie ich w obszarach wymagających największej potrzeby natychmiastowych usług MAT.
Ciągłe wysiłki mające na celu ułatwienie dostępu do naloksonu mają kluczowe znaczenie, o czym świadczy niemal powszechne skupienie się na naloksonie w istniejących oświadczeniach o stanie związanym z opioidami. Continue reading „Emergency Legal Authority i the Opioid Crisis cd”

Projektowanie etycznych prób genowej edycji genów

Niedawne ogłoszenie, że naukowcy z powodzeniem stosowali CRISPR (klastrowane, regularnie przeplatane krótkie powtórzenia palindromowe), technikę edycji genu, aby skorygować mutację, która prowadzi do przerostowej kardiomiopatii w ludzkich embrionach, jest ostatnim przypomnieniem o pilności kwestii społecznych i etycznych wokół potencjalnych klinicznych. użycie edycji genów.1 Kliniczne stosowanie u ludzi jest nadal dalekie; potrzeba wielu badań, aby ustalić, czy edycja genów zarodkowych może być wykonana bezpiecznie i przy akceptowalnym ryzyku; status prawny i regulacyjny tej technologii jest bardzo zróżnicowany na całym świecie.2 Niemniej jednak drastyczne zmniejszenie wskaźników efektów ubocznych i mozaicyzmu w niedawnym badaniu – zaledwie 2 lata po ogłoszeniu pierwszego takiego eksperymentu na ludzkich embrionach – pokazuje, w jaki sposób szybko technologia postępuje. Znaczna część literatury z zakresu etyki biomedycznej na temat edycji genów skupiała się na szerokich zagadnieniach społecznych związanych z tym, jak powinno się to odbywać, takich jak pytania o wykorzystanie jej do wzmacniania ludzkich zdolności poznawczych. Stosunkowo niewiele zajmowało się kwestiami etycznymi na parterze, dotyczącymi projektowania prób klinicznych i stosowania edycji genów w medycynie reprodukcyjnej. Nadszedł czas na tę dyskusję: przewidywalne wykorzystanie edycji genów w medycynie reprodukcyjnej nie jest już science fiction i ważne jest, aby poważnie rozważyć, co byłoby wymagane do prowadzenia etycznie uzasadnionych badań klinicznych tej nowej technologii. Continue reading „Projektowanie etycznych prób genowej edycji genów”