kilka pozycji chorego podanych przez róznych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii.

Znamy dotychczas kilka pozycji chorego podanych przez różnych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii. Najbardziej typowe są następujące: 1) siedząca (w krzesełku Briiningsa); 2) leżąca na boku; 3) siedząca na krześle jak na koniu; 4) leżąca na grzbiecie, najczęściej używana; 5) leżąca na brzuchu (podana przez Żukowa w 1924 r. ). Wybór pozycji chorego zależy od systemu ezofagoskopu, którym się posługujemy. Pozycja chorego siedząca zarówno Briiningsa jak i Mouretanie są dogodne z tego powodu, że ślina ścieka do gardła i krtani i wywołują kaszel, skutkiem czego jesteśmy nieraz zmuszeni ezofagoskopię przerwać, Ponadto możliwość ruchów chorego tułowiem utrudnia również ezofagoskopię. Continue reading „kilka pozycji chorego podanych przez róznych autorów jako najdogodniejsze do ezofagoskopii.”

Kazdy z nich, kazdy z nas chce zapomniec o prawdach, których swiadomosc wywoluje uczucie slabosci, nizszosci, bezwartosciowosci

Każdy z nich, każdy z nas chce zapomnieć o prawdach, których świadomość wywołuje uczucie słabości, niższości, bezwartościowości. I, ma się rozumieć, każdy z nich i każdy z nas unika towarzystwa ludzi, których obecność przypomina mu o puszczonych w niepamięć niemiłych faktach . . . A gdy to wszystko nie pomaga, gdy mimo tego całego arsenału pomysłowej broni samokrytycyzm podnosi swój ohydny łeb lub wymowa faktów okazuje się miażdżąca, człeczyna zawsze może się upić i trzymając się latarni mimo wszystko uważać się za półboga. Continue reading „Kazdy z nich, kazdy z nas chce zapomniec o prawdach, których swiadomosc wywoluje uczucie slabosci, nizszosci, bezwartosciowosci”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 3

Ocena kliniczna była sumą przydzielonych punktów, od 0 (wskazujących prawidłowe wyniki) do 2 (wskazujących na poważną chorobę), dla każdego z następujących czynników: ogólnego stanu, koloru skóry, wyników osłuchiwania, częstości oddechów i retrakcji15,25 (tabela Lekarze prowadzący badania kliniczne zostali przeszkoleni na spotkaniach śledczych, a także na miejscu przez pierwszego autora i lokalnych badaczy. Kryterium wykluczającym była obecność jakiejkolwiek poważnej choroby serca, immunologicznej, neurologicznej lub onkologicznej lub jakiejkolwiek poważnej choroby płuc innej niż zapalenie oskrzelików; więcej niż jeden wcześniejszy epizod obturacyjnej choroby dróg oddechowych; objawy choroby dolnej części dróg oddechowych (np. kaszel) przez ponad 4 tygodnie; i odbiór jakiejkolwiek terapii glikokortykosteroidami w ciągu poprzedzających 4 tygodni. Dzieci zostały zakwalifikowane do badania na przyjęcie do szpitala, o ile dostępny był personel (lekarz i pielęgniarka). Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 3”

Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10

Te obserwacje wskazują na szeroki i ważny wpływ zmutowanego genu i sugerują, że grupowanie poszczególnych czynników ryzyka nadaje ekstremalnie wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe nosicielom mutacji. Bardzo mało wiadomo o funkcji DYRK1B i jej roli w chorobach ludzi. DYRK1B jest białkiem wyczuwającym składniki odżywcze, które hamują szlak RAS-RAF-MEK 45, który jest powszechnie rozpoznawany w regulacji wychwytu glukozy i glikolizy. 46 Myszy, które mają niedobór supresora kinazy ras 2 (KSR2), szkielet molekularny RAS-RAF-MEK, są otyłe i mają oporność na insulinę.47 Wykazano, że mutacje powodujące utratę funkcji w KSR2 wiążą się z otyłością u dzieci i insulinoopornością.48 Te mutacje podobnie pogarszają szlak RAS-RAF-MEK, co jest zgodne z efektami wzmocnienia funkcji mutacji DYRK1B. Continue reading „Forma zespołu metabolicznego związanego z mutacjami w DYRK1B AD 10”

Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3

Dzieci, badacze-badacze i technicy laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Każde dziecko otrzymywało tabletki przez 2 kolejne dni. Pierwszego dnia dzieciom podano albo embonian oksantelu, albo w grupach, które nie zawierały terapii z embonianem oksantelu, identyczne tabletki placebo. Deamon enancjomeru i identyczny pasujący placebo podano do najbliższej połówki tabletki zgodnie z obliczoną dawką na kilogram masy ciała. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3”

chela cynk skład ad 6

Ponieważ ciężar matki był podobny w obu grupach, różnice te można najłatwiej przypisać różnicom w zakresie kontroli glikemii. Niemowlęta z makrosomią, które urodziły się u kobiet chorych na cukrzycę, mają nieproporcjonalnie większy pień tułowia i rozmiar ramion.26 Zmniejszenie częstości występowania cięcia cesarskiego na dysproporcję cefalopelii, dystocji barkowej i matecznego krępowania krocza w grupie kontrolnej po posiłku nie jest więc zaskakujące. . Powikłania noworodków, w tym hipoglikemię, hiperbilirubinemię i zaburzenia oddechowe, opisano u niemowląt urodzonych przez kobiety z cukrzycą ciążową, które wymagają leczenia insuliną, szczególnie u tych, u których kontrola glikemii była słaba.6,22 Zmniejszenie częstości występowania hipoglikemii noworodków u noworodków kobietom z grupy monitorowania poposiłkowego jest zgodna z lepszą kontrolą glikemiczną udokumentowaną w tej grupie. Obserwowano również tendencję do obniżania wskaźnika hiperbilirubinemii u niemowląt kobiet w grupie kontrolnej po posiłku. Continue reading „chela cynk skład ad 6”

Przygotowanie do następnego Harveya, Irmy lub Marii – odpowiedź na luki w badaniach ad

Natomiast Irma wywołała masowe ewakuacje na Półwyspie Florydzkim iw południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych – działania, które, choć stresujące, odsunęły ludzi od szkodliwych sił. Wpływ na infrastrukturę opieki zdrowotnej był również zróżnicowany. Podczas Harveya niektóre szpitale w rejonie Houston i rozbudowane ośrodki opiekuńcze zostały zalane, a do środka weszli pacjenci i mieszkańcy. Pomimo wyzwań, w tym zalanych autostrad blokujących operacje pogotowia ratunkowego, dobrze przećwiczone plany awaryjne pomogły zapewnić, że nie doszło do zgonów związanych z burzami w obiektach terenowych.
Kiedy Irma się zbliżyła, trzy szpitale w Florida Keys i kilka na południu Florydy ewakuowały swoich pacjentów do innych placówek. Continue reading „Przygotowanie do następnego Harveya, Irmy lub Marii – odpowiedź na luki w badaniach ad”