) Oscyloskop katodowy

Za pomocą przycisku dzwonkowego badany informuje badającego, że słyszy ton audiometru. 2) Wyłącznik pozwalający badającemu przerwać w każdym momencie prąd zasilający słuchawkę. 3) Słuchawka do maskowania ucha nie badanego i wbudowany do aparatu dodatkowy generator dźwięków różnej wysokości, które do ucha nie badanego doprowadza słuchawka. W dobrych audiometrach dźwięk maskujący można dawkować w db w dużym zakresie. W wielu audiometrach jest przełącznik, za którego pomocą automatycznie bez zdejmowania choremu słuchawek z uszu do jednej słuchawki doprowadza się ton służący do badania, a do drugiej dźwięk maskujący. Continue reading „) Oscyloskop katodowy”

Ten rodzaj „filozefii” celnie podpatrzyl Zeromski W Plomieniu

Ten rodzaj filozefii celnie podpatrzył Żeromski W Płomieniu. Jeden z jego bohaterów, adwokat Koszycki, dorobił się fortuny nie gardząc żadnymi chwytami; w rozmowie z dawnym szkolnym kolegą czuje jego dezaprobatę. Chcesz mi dowieść – woła że jestem małe wart dlatego, że zębami i pazurami gromadzę majątek. Otóż, wierz mi, natura człowieka jest zła. Co więcej jest podła. Continue reading „Ten rodzaj „filozefii” celnie podpatrzyl Zeromski W Plomieniu”

Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu

Odczuwa potrzebę aktywności wysoce celowej – odczuwa potrzebę sensu. Dlaczego tak łatwo przyjmowały się najbardziej absurdalne wierzenia? Dlaczego tak zawzięcie walczono o ideały i religie? Dlaczego pieniądze, przywileje i ubaw na umór nie dają zadowolenia dzieciom milionerów? Dlaczego egzystencja puchowa i pusta częściej życie twarde, lecz pełne kończy się skokiem na bruk? Dlatego, że życie bez przewodniej wartości jest nieestetyczne i nieciekawe. Dlatego, że dnie i lata wypełnione bez reszty zapobiegliwym chuchaniem na własne interesy nie zaspokajają potrzeby dobrego o sobie mniemania. Dlatego, że człowiek chce wierzyć, iż jego istnienie posiada sens wychodzący poza granice jego ciała i przeznaczone mu lata; potrzebuje, by go o tym zapewniano, może za tę wiarę oddać życie albo pozbawić go kogoś, kto ją podkopuje. Idzie dalej! Chce, by miało sens istnienie gromady, której jest członkiem, dopatruje się sensu w dziejach swego narodu, rozprawi a o jego misji. Continue reading „Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu”

Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection

Zakażenia robakami przenoszonymi przez glebę (lumbricoides Ascaris, tęgorogłów i Trichuris trichiura) są powszechne i często występują jednocześnie. Te infekcje pasożytniczo-robakowe są zazwyczaj leczone albendazolem lub mebendazolem, ale oba leki wykazują niską skuteczność przeciwko T. trichiura. Albendazol jest lekiem z wyboru przeciwko tęgoryjcu. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8

Niemniej jednak, ze względu na wzrost ryzyka zgonu z powodu raka płuc pomiędzy ryzykownymi kwintylami, stałe zmniejszenie śmiertelności o 20% przełożyło się na znaczny wzrost całkowitej liczby zgonów z powodu raka płuc z premedytacją CT w różnych kwintrach ryzyka. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku liczby przypadków raka płuca w stadium I, a także liczby wyników fałszywie dodatnich w obrębie kwin- tetów ryzyka. Obserwacje te podkreślają znaczenie bezwzględnych pomiarów (np. Różnic i liczebności ryzyka) względem względnych miar (np. Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc AD 8”

Leczenie i zapobieganie HIV z lekami generycznymi – bariery w Stanach Zjednoczonych ad

Producenci stosowali różne strategie, aby opóźnić ogólną konkurencję, na przykład opracowując preparaty złożone z lekami, które mają dłuższe życie patentowe (np. Współfinansowanie fumaranu dizoproksylu tenofowiru z emtrycytabiną), zmieniając nieaktywne składniki leku (np. Dodając nowy środek wiążący do kombinacji efawirenzu, emtrycytabina i tenofowir są odporne na degradację), wnosząc o zatwierdzenie dodatkowych wskazań, które wprowadzają nowe zastrzeżenia patentowe i rozszerzają wyłączność rynkową (np. uzyskanie zgody FDA na sprzedaż lamiwudyny w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B) oraz uzyskanie patentów na preparaty pediatryczne (np. połączenie lopinawiru i rytonawiru). Continue reading „Leczenie i zapobieganie HIV z lekami generycznymi – bariery w Stanach Zjednoczonych ad”