Technika badania audiometrycznego

Technika badania audiometrycznego przeważnie nie jest doceniana dostatecznie. Audiogramy jednego i tego samego chorego wykonane w niedużych odstępach czasu przez różne osoby mogą bardzo różnić się między sobą. Aby wyniki mogły się powtarzać, konieczne jest zachowanie pewnych warunków i zasad badania: 1) pomieszczenie, w którym odbywa się badanie winno być izolowane od wszelkich hałasów zewnętrznych. Do pomiarów klinicznych nie jest konieczna cisza bezwzględna. Obniżenie poziomu zakłóceń w kabinie do 20 db jest wystarczające. Continue reading „Technika badania audiometrycznego”

Zanim przystapimy do nastawienia, sprawdzamy po ustapieniu bólu

Poza tym wstrzykujemy jeszcze 5 ml roztworu nowokainy w czasie wycofywania igły w celu równoczesnego wyłączenia czuciowych gałązek nerwu pachowego. W zwichnięciu dolnym (luxatio axillaris) zadowalamy się wstrzyknięciem do stawu – też najchętniej od tyłu – 15 ml roztworu nowokainy. Zanim przystąpimy do nastawienia, sprawdzamy po ustąpieniu bólu, tj. po upływie mniej więcej 15 minut, czy mamy do czynienia istotnie tylko ze zwichnięciem nie powikłanym, czy ze złamaniem szyjki powikłanym zwichnięciem główki. W tym celu ujmujemy jedną ręką główkę kości ramieniowej, drugą przedramię zgięte pod kątem, prostym, a wówczas za pomocą ruchów obrotowych trzonu udaje się łatwo stwierdzić, czy ruchom tym towarzyszy ruch główki. Continue reading „Zanim przystapimy do nastawienia, sprawdzamy po ustapieniu bólu”

Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu

Odczuwa potrzebę aktywności wysoce celowej – odczuwa potrzebę sensu. Dlaczego tak łatwo przyjmowały się najbardziej absurdalne wierzenia? Dlaczego tak zawzięcie walczono o ideały i religie? Dlaczego pieniądze, przywileje i ubaw na umór nie dają zadowolenia dzieciom milionerów? Dlaczego egzystencja puchowa i pusta częściej życie twarde, lecz pełne kończy się skokiem na bruk? Dlatego, że życie bez przewodniej wartości jest nieestetyczne i nieciekawe. Dlatego, że dnie i lata wypełnione bez reszty zapobiegliwym chuchaniem na własne interesy nie zaspokajają potrzeby dobrego o sobie mniemania. Dlatego, że człowiek chce wierzyć, iż jego istnienie posiada sens wychodzący poza granice jego ciała i przeznaczone mu lata; potrzebuje, by go o tym zapewniano, może za tę wiarę oddać życie albo pozbawić go kogoś, kto ją podkopuje. Idzie dalej! Chce, by miało sens istnienie gromady, której jest członkiem, dopatruje się sensu w dziejach swego narodu, rozprawi a o jego misji. Continue reading „Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu”

Potrzebe sensu mlodzi odczuwaja jeszcze dotkliwiej niz starsi

Potrzebę sensu młodzi odczuwają jeszcze dotkliwiej niż starsi. I jeszcze trudniej im ją zaspokoić. Nie tylko mylą problem sensu własnego życia z pytaniem o sens wszechrzeczy, ale nie mając trwałych punktów odniesienia ani wyrobionej aparatury pojęciowej, plastyczni i wrażliwi, gubią się w odkrywanych horyzontach. W rezultacie zniechęceni uciekają w śmiech, w hałas, w lekceważenie wszystkiego. Człowiek dojrzały ma zadanie o tyle łatwiejsze, że często nadaje sens życiu samą tylko akceptacją konkretnych zadań, które mu ono narzuca. Continue reading „Potrzebe sensu mlodzi odczuwaja jeszcze dotkliwiej niz starsi”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików

Ostre zapalenie oskrzelików u niemowląt często skutkuje hospitalizacją, ale nie ma ustalonego konsensusu co do terapii inhalacyjnej – zarówno rodzaju leku, jak i częstości podawania – które może mieć wartość. Naszym celem była ocena skuteczności wziewnej racemicznej adrenaliny w porównaniu z wziewną solą fizjologiczną oraz strategii częstości inhalacji (na żądanie w porównaniu ze stałym harmonogramem) u niemowląt hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia oskrzelików. Metody
W tym ośmio-centralnym, randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą, w którym zastosowano model czynnikowy 2 na 2, porównywano wziewną racemiczną adrenalinę z inhalowaną solą fizjologiczną i inhalacją na żądanie z ustalonym rozkładem inhalacji (do co 2 godzin) u niemowląt ( <12 miesięcy) z umiarkowanym do ciężkiego ostrym zapaleniem oskrzelików. Ogólny wynik kliniczny wynoszący 4 lub więcej (w skali od 0 do 10, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę) był wymagany do włączenia do badania. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików”

Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc

W badaniu National Lung Screening Trial (NLST) badanie przesiewowe tomografii komputerowej o niskiej dawce (CT) spowodowało zmniejszenie o 20% śmiertelności z powodu raka płuc wśród uczestników w wieku od 55 do 74 lat z co najmniej 30 palenie i nie więcej niż 15 lat od rzucenia palenia. Nie wiadomo, czy korzyści i potencjalne szkody wynikające z takiego badania przesiewowego różnią się w zależności od ryzyka zachorowania na raka płuc. Metody
Oceniliśmy różnice w skuteczności, liczbę wyników fałszywie dodatnich oraz liczbę zgonów z powodu raka płuc, które zostały powstrzymane wśród 26 604 uczestników NLST, którzy przeszli niskodawkowe badania CT, w porównaniu z 26 554 uczestnikami, którzy przeszli radiografię klatki piersiowej, zgodnie z kwintyl 5-letniego ryzyka zgonu z powodu raka płuc (od 0,15 do 0,55% w grupie niskiego ryzyka [kwintyl 1] do ponad 2,00% w grupie największego ryzyka [kwintylek 5]).
Wyniki
Liczba zgonów z powodu raka płuc na 10 000 osobolat, którym zapobiegano w grupie badania przesiewowego CT, w porównaniu z grupą radiologiczną, wzrosła zgodnie z kwintylem ryzyka (0,2 w kwindzie 1, 3,5 w kwintylu 2, 5,1 w kwintyle 3, 11,0 w kwintylu 4 i 12,0 w kwintylu 5; P = 0,01 dla trendu). Continue reading „Celowanie w badania CT o niskiej dawce w zależności od ryzyka zgonu z powodu raka płuc”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 7

Różnica ta była zarówno istotna klinicznie, jak i statystycznie i miała znaczące konsekwencje finansowe. Chociaż nie zostało to wcześniej wykazane, nie można wykluczyć, że roztwór soli może wywołać efekt zwężenia oskrzeli u najmłodszych niemowląt (poniżej 3 miesiąca życia). Tak więc, wyższość schematu na żądanie, w którym podawano mniej inhalacji, wspiera cel minimalnego obchodzenia się (umożliwiający niemowlętom spanie przy minimalnej przerwie) 27 u bardzo chorych niemowląt. Interesujące są istotne interakcje między wiekiem a wziewną racemiczną adrenaliną. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 7”