Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach natężenia tej właśnie częstości. Continue reading „Badanie ucha”

GRUZLICA STAWU KOLANOWEGO

GRUŹLICA STAWU KOLANOWEGO Zasada ogólna. U dzieci i młodzieży stosujemy wyłącznie leczenie zachowawcze; u dorosłych wycięcie stawu kolanowego prowadzi często szybciej do celu. W okresie czynnym nakładamy spodnie gipsowe ujmujące całą kończynę wraz ze stopą; poza tym zalecamy helioterapię, jod, streptomycynę i kwas paraaminosalicylowy. W okresie przewlekłym w grę wchodzi ponadto naświetlanie rentgenowskie lub wstrzykiwanie leków. Naświetlanie daje dobre wyniki przede wszystkim w zapaleniu gruźliczym błony maziowej z wysiękiem; w postaci guzowatej (funqus) jest bezużyteczne, a w postaci serowato-ropnej nawet szkodliwe. Continue reading „GRUZLICA STAWU KOLANOWEGO”

Gwozdzie usuwamy dopiero wtedy, gdy sie rozluznia, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiace

Gwoździe usuwamy dopiero wtedy, gdy się rozluźnią, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiące. W razie gdy przebieg pooperacyjny jest gładki, mocny kościozrost występuje po tym czasie; nakładamy jeszcze choremu na okres następnych 4 miesięcy opatrunek kleinowy na podudzie, wzmocniony przez pierwsze 4 tygodnie przez duże boczne szyny gipsowe. Leczenie pooperacyjne. Ponieważ operacja jest tylko jednym z etapów leczenia, zalecamy jako jej uzupełnienie leczenie klimatyczne przez 3 – 4 miesiące. Przykurczenie w zgięciu powstałe w następstwie leczenia zachowawczego można usunąć po wyleczeniu klinicznym za pomocą osteotomii dolnego odcinka kości udowej lub górnego kości piszczelowej, 6. Continue reading „Gwozdzie usuwamy dopiero wtedy, gdy sie rozluznia, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiace”

Wyciecia stawu nie nalezy robic przed 13 i po 60 roku zycia

Wycięcia stawu nie należy robić przed 13 i po 60 roku życia. U dzieci wycięcie stawu prowadzi do uszkodzenia chrząstki wzrostowej, a poza tym zabiegi operacyjne nie są w tym wieku konieczne. U ludzi, którzy przekroczyli 60 lat życia, po operacji następuje nierzadko wznowa lub brak zrostu kostnego, więc lepiej odjąć od razu kończynę; jeżeli stan ogólny chorego jest zły, u chorych od 50 roku życia skłaniamy się do amputacji. Zabieg wykonujemy w uśpieniu i niedokrwieniu pod osłoną streptomycyny. Operację robimy z przedniego cięcia płatowego Textora, które okala kłykcie i dolną krawędź rzepki ; po przedłużeniu obu cięć w kątach rany odchylamy płat skórny aż do szczytu zgrubiałego zazwyczaj uchyłka nadrzepkowego , zważając by nie otworzyć stawu. Continue reading „Wyciecia stawu nie nalezy robic przed 13 i po 60 roku zycia”

W zwichnieciu do tylu moze dojsc do ucisku tchawicy

W zwichnięciu do tyłu może dojść do ucisku tchawicy. Po wstrzyknięciu do ogniska 10 ml 2% roztworu nowokainy wkładamy pięść do dołu pachowego i przywodzimy łokieć aż do zetknięcia się jego strony przyśrodkowej z tułowiem i w ten sposób usuwamy przemieszczenie oku stronie przyśrodkowej; następnie uciskając pakami mostkowy koniec obojczyka nastawiamy zwichnięcie anatomicznie. Nastawienie udaje się z reguły utrzymać w sposób zadowalający sposobem Schupplera za pomocą nałożenia i umocowania 2 szyn obojczykowych po jednej z każdej strony ciała; nałożenie jednej tylko szyny nie wystarcza. Unieruchomienie trzeba trzymać przez okres 3 tygodni. Znacznie prostsze i bardziej pewne jest ustalenie za pomocą gwoździa wprowadzonego przezskórnie przez mostkowy koniec obojczyka do mostka. Continue reading „W zwichnieciu do tylu moze dojsc do ucisku tchawicy”

I ja sam bylbym gorszy

I ja sam byłbym gorszy. Więc huzia na jego styl! A co się dzieje, gdy nasze dotychczasowe kryteria, normy moralne czy przekonania stają się uciążliwe i utrudniają zaspokojenie? By w tej sytuacji nie stracić szacunku dla siebie, a jednocześnie zadowalać swoje potrzeby, człowiek skłonny jest stosować podobną metodę do tej, która już kiedyś pozwoliła mu zlekceważyć staroświeckie poglądy przyjaciela: wyznawane dotąd wartości poddaje surowej krytyce. Od lat wysoko cenione wierność, prawdomówność i lojalność okazują się przesądami bez żadnej filozoficznej podstawy. Purytanin staje się donżuanem, fanatyk rzetelności – złodziejem, ideowiec – lawirantem nie dlatego, że nadarzyły się okazje i doszły do głosu namiętności, lecz dlatego że przejrzał i zmądrzał. Jednym z celów, dla których to piszę, jest złośliwe utrudnianie Czytelnikowi stosowania tego rodzaju znakomitych zwrotów, skłonienia go do bezlitosnej analizy źródeł własn ych myśli i postępowania. Continue reading „I ja sam bylbym gorszy”

Potrzebe sensu mlodzi odczuwaja jeszcze dotkliwiej niz starsi

Potrzebę sensu młodzi odczuwają jeszcze dotkliwiej niż starsi. I jeszcze trudniej im ją zaspokoić. Nie tylko mylą problem sensu własnego życia z pytaniem o sens wszechrzeczy, ale nie mając trwałych punktów odniesienia ani wyrobionej aparatury pojęciowej, plastyczni i wrażliwi, gubią się w odkrywanych horyzontach. W rezultacie zniechęceni uciekają w śmiech, w hałas, w lekceważenie wszystkiego. Człowiek dojrzały ma zadanie o tyle łatwiejsze, że często nadaje sens życiu samą tylko akceptacją konkretnych zadań, które mu ono narzuca. Continue reading „Potrzebe sensu mlodzi odczuwaja jeszcze dotkliwiej niz starsi”

Zalamaniem koncza sie czesto takze te koncepcje sensu, które sa nastepstwem dlugotrwalego niedosytu

Załamaniem kończą się często także te koncepcje sensu, które są następstwem długotrwałego niedosytu. Kto cierpi lub kiedyś cierpiał z powodu biedy, ten skłonny jest przeceniać wartość pieniądza. Kto cierpi lub kiedyś cierpiał z powodu upokorzeń lub braku względów płci przeciwnej, ten skłonny jest wszystko oddać za odegranie się lub za zdobycie serca. Tego rodzaju życiowe dominanty powstałe na skutek dawnych urazów lub nawet fizjologicznych dolegliwości podsuwają cele albo nie warte trudu, albo zgoła dla danego człowieka nieosiągalne. To samo odnosi się do koncepcji sensu pochodzących z sugestii otoczenia, a niezgodnych z warunkami wewnętrznymi. Continue reading „Zalamaniem koncza sie czesto takze te koncepcje sensu, które sa nastepstwem dlugotrwalego niedosytu”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików

Ostre zapalenie oskrzelików u niemowląt często skutkuje hospitalizacją, ale nie ma ustalonego konsensusu co do terapii inhalacyjnej – zarówno rodzaju leku, jak i częstości podawania – które może mieć wartość. Naszym celem była ocena skuteczności wziewnej racemicznej adrenaliny w porównaniu z wziewną solą fizjologiczną oraz strategii częstości inhalacji (na żądanie w porównaniu ze stałym harmonogramem) u niemowląt hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia oskrzelików. Metody
W tym ośmio-centralnym, randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą, w którym zastosowano model czynnikowy 2 na 2, porównywano wziewną racemiczną adrenalinę z inhalowaną solą fizjologiczną i inhalacją na żądanie z ustalonym rozkładem inhalacji (do co 2 godzin) u niemowląt ( <12 miesięcy) z umiarkowanym do ciężkiego ostrym zapaleniem oskrzelików. Ogólny wynik kliniczny wynoszący 4 lub więcej (w skali od 0 do 10, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę) był wymagany do włączenia do badania. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 5

Dzięki uwzględnieniu wyników wtórnych i analiz podgrup zwiększyliśmy docelową liczbę zapisów do łącznie 500 dzieci. Poziom istotności ustalono na 0,05, a analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 i oprogramowania IBM SPSS, wersja 19. Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 5”