Natezenie tonów górnych

Do pomiarów klinicznych najzupełniej wystarcza zakres częstości od 125-10000 Hz. Skala natężeń pozwala nastawiać ton w skokach co 5 db (lub co 2,5 db) w zakresie kilkudziesięciu db (dla niższych częstości od ó0 do 80 db, powyżej 1000 Hz 90 db). Dla zapewnienia ujednostajnienia pomiarów nie dopuszcza się do sprzedaży przyrządów o mniejszej dynamice niż podana oraz przyrządów o znaczniejszych odchyleniach pod względem natężenia i częstości od wielkości zaznaczonych na tarczach (najwyższe dopuszczalne odchylenia częstości – do 5%, dla natężeń – 5 db łącznie dla całej skali i 1,5 db dla jednego skoku 5 db). Natężenie tonów górnych, towarzyszących tonowi podstawowemu, powstających w wielu audiometrach, nie może przekraczać określonego poziomu (40 db poniżej tonu podstawowego). Należałoby dążyć do zaostrzenia wymagań na ó0 db. Continue reading „Natezenie tonów górnych”

Gwozdzie usuwamy dopiero wtedy, gdy sie rozluznia, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiace

Gwoździe usuwamy dopiero wtedy, gdy się rozluźnią, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiące. W razie gdy przebieg pooperacyjny jest gładki, mocny kościozrost występuje po tym czasie; nakładamy jeszcze choremu na okres następnych 4 miesięcy opatrunek kleinowy na podudzie, wzmocniony przez pierwsze 4 tygodnie przez duże boczne szyny gipsowe. Leczenie pooperacyjne. Ponieważ operacja jest tylko jednym z etapów leczenia, zalecamy jako jej uzupełnienie leczenie klimatyczne przez 3 – 4 miesiące. Przykurczenie w zgięciu powstałe w następstwie leczenia zachowawczego można usunąć po wyleczeniu klinicznym za pomocą osteotomii dolnego odcinka kości udowej lub górnego kości piszczelowej, 6. Continue reading „Gwozdzie usuwamy dopiero wtedy, gdy sie rozluznia, a opatrunek gipsowy trzymamy dwa miesiace”

MIESAK KOSTNY

MIĘSAK KOSTNY W razie podejrzenia na nowotwór złośliwy kości przystępujemy do leczenia wtedy dopiero, gdy obraz kliniczny i rentgenologiczny jest zgodny z wynikiem badania wycinka próbnego. Jeżeli anatomopatolog rozpoznaje włókniste zapalenie kości (ostitis fibrosa) lub przewlekłe zapalenie kości (osteomyelitis chronica), a obraz kliniczny i rentgenologiczny przemawia za zmianami złośliwymi (kolce okostnowe, wyrośle iglaste ustawione prostopadle do osi kości długiej), należy pobrać wycinek próbny powtórnie. Mięsak kostny może być otoczony warstwą brzeżną, która daje obraz podobny do włóknistego zapalenia kości; z tego względu nie należy pobierać wycinka z brzegu guza, a przy tym należy pobrać dość dużą próbkę. Mięsak Ewinga można pomylić głównie z ostrym krwiopochodnym zapaleniem kości. Leczenie. Continue reading „MIESAK KOSTNY”

Opatrunek ten usuwamy po uplywie 3 tygodni

Opatrunek ten usuwamy po upływie 3 tygodni. Można również ułożyć kończynę na szynie odwodzącej i nałożyć wyciąg. przylepcowy, tak jak się to czyni w leczeniu złamań kości ramieniowej. Natomiast opatrunku przylepcowego Sayrea, jak również opatrunku z dętek rowerowych nie stosujemy, ponieważ nie zdały one egzaminu życiowego. Praktycznie biorąc, możemy zawsze uniknąć szwu kostnego, lecz tylko, pod warunkiem, że złamanie nastawimy dokładnie i nałożymy opatrunek prawidłowo. Continue reading „Opatrunek ten usuwamy po uplywie 3 tygodni”

ZLAMANIE POD GUZKOWE KOSCI RAMIENIOWEJ

ZŁAMANIE POD GUZKOWE KOŚCI RAMIENIOWEJ a) Kilka uwag w sprawie rozpoznania i podziału złamań podguzkowych W wypadku gdy starsza kobieta nie może unieść ramienia po upadku zna bok, nie należy zadowalać się rozpoznaniem zwykłego stłuczenia, lecz myśleć, przede wszystkim o możliwości złamania podguzkowego. Prócz postaci podguzkowej można spotkać niekiedy odłamanie części główki pokrytej chrząstką na poziomie szyjki anatomicznej ; złamanie to występuje na tle osteoporozy starczej. W tych przypadkach polecamy od razu wykonanie 2 zdjęć w obu płaszczyznach przednio-tylnej i osiowej, tj. od strony pachy. Miarodajny obraz na zdjęciu. Continue reading „ZLAMANIE POD GUZKOWE KOSCI RAMIENIOWEJ”

Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu

Odczuwa potrzebę aktywności wysoce celowej – odczuwa potrzebę sensu. Dlaczego tak łatwo przyjmowały się najbardziej absurdalne wierzenia? Dlaczego tak zawzięcie walczono o ideały i religie? Dlaczego pieniądze, przywileje i ubaw na umór nie dają zadowolenia dzieciom milionerów? Dlaczego egzystencja puchowa i pusta częściej życie twarde, lecz pełne kończy się skokiem na bruk? Dlatego, że życie bez przewodniej wartości jest nieestetyczne i nieciekawe. Dlatego, że dnie i lata wypełnione bez reszty zapobiegliwym chuchaniem na własne interesy nie zaspokajają potrzeby dobrego o sobie mniemania. Dlatego, że człowiek chce wierzyć, iż jego istnienie posiada sens wychodzący poza granice jego ciała i przeznaczone mu lata; potrzebuje, by go o tym zapewniano, może za tę wiarę oddać życie albo pozbawić go kogoś, kto ją podkopuje. Idzie dalej! Chce, by miało sens istnienie gromady, której jest członkiem, dopatruje się sensu w dziejach swego narodu, rozprawi a o jego misji. Continue reading „Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu”

Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 2

Adrenalina zmniejsza obrzęk śluzówki, 11 powodując przewagę nad agonistami .2-adrenergicznymi, 12 i doprowadziła do częstego stosowania wziewnej adrenaliny 13, która ma polepszone objawy12,14-20 i zmniejszyła potrzebę hospitalizacji u pacjentów ambulatoryjnych z ostrym zapaleniem oskrzelików. U pacjentów hospitalizowanych nie stwierdzono jednak, by przyjmowana adrenalina zmniejszała długość pobytu w szpitalu.12,20-22 Ocena możliwych wpływów wieku, płci i stanu w odniesieniu do predyspozycji do astmy23 na wpływ wdychanej adrenaliny wymaga dużych badań wieloośrodkowych.12,24 Rozcieńczone roztwory do inhalacji można przepisać do stosowania na żądanie lub według ustalonego harmonogramu. Nie byliśmy w stanie znaleźć dokumentacji dotyczącej porównawczej skuteczności tych dwóch strategii u dzieci z ostrym zapaleniem oskrzelików.
Testowaliśmy hipotezę, że wziewna racemiczna adrenalina jest lepsza niż wdychana sól fizjologiczna w leczeniu ostrego zapalenia oskrzelików w okresie niemowlęcym i że podawanie w ustalonym harmonogramie jest lepsze niż podawanie na żądanie. Continue reading „Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 2”

Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3

Dzieci, badacze-badacze i technicy laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Każde dziecko otrzymywało tabletki przez 2 kolejne dni. Pierwszego dnia dzieciom podano albo embonian oksantelu, albo w grupach, które nie zawierały terapii z embonianem oksantelu, identyczne tabletki placebo. Deamon enancjomeru i identyczny pasujący placebo podano do najbliższej połówki tabletki zgodnie z obliczoną dawką na kilogram masy ciała. Continue reading „Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3”

Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 3

Cechy demograficzne i kliniczne skorygowane o wiek zgodnie ze statusem pod kątem obniżenia endoskopii i polipektomii w 1998 r. Szczegółowy opis analizy statystycznej znajduje się w dodatkowym dodatku. Obserwowaliśmy uczestników od miesiąca powrotu kwestionariusza podstawowego z 1988 r. Do czerwca 2010 r. Continue reading „Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 3”