Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu

Kontrola sprawności słuchawek jest konieczna co pewien okres czasu. Z grubsza można ją przeprowadzić przez pomiary progów osób o prawidłowym i znanym nam słuchu, przy czym trzeba brać średnią z kilkunastu pomiarów. Właściwy sposób używania słuchawki w czasie badania przewodnictwa powietrznego winien być przestrzegany. Podczas badania tonami niższymi i średnimi (do 4000 Hz) słuchawka winna dość szczelnie przy legać do ucha, przy badaniu tonami wyższymi może na skutek zjawiska fal stojących wystąpić zmiana w słyszeniu tonu emitowanego przez słuchawkę. Nieduża zmiana odległości słuchawki od ucha pozwoli w takim przypadku na dokładny i ścisły pomiar progu. Continue reading „Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu”

Zanim przystapimy do nastawienia, sprawdzamy po ustapieniu bólu

Poza tym wstrzykujemy jeszcze 5 ml roztworu nowokainy w czasie wycofywania igły w celu równoczesnego wyłączenia czuciowych gałązek nerwu pachowego. W zwichnięciu dolnym (luxatio axillaris) zadowalamy się wstrzyknięciem do stawu – też najchętniej od tyłu – 15 ml roztworu nowokainy. Zanim przystąpimy do nastawienia, sprawdzamy po ustąpieniu bólu, tj. po upływie mniej więcej 15 minut, czy mamy do czynienia istotnie tylko ze zwichnięciem nie powikłanym, czy ze złamaniem szyjki powikłanym zwichnięciem główki. W tym celu ujmujemy jedną ręką główkę kości ramieniowej, drugą przedramię zgięte pod kątem, prostym, a wówczas za pomocą ruchów obrotowych trzonu udaje się łatwo stwierdzić, czy ruchom tym towarzyszy ruch główki. Continue reading „Zanim przystapimy do nastawienia, sprawdzamy po ustapieniu bólu”

Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadza do kryzysu, gdy sa zbyt waskie

Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadzą do kryzysu, gdy są zbyt wąskie. Najbardziej typowym tego przykładem jest całkowite zamknięcie celu własnego życia w życiu innego kochanego człowieka. Przeraźliwa pustka grozi kobietom, które nie widzą niczego poza mężem, a nawet tym, które bez reszty poświęcają się wychowaniu dzieci. Osobny rodzaj załamania może nastąpić po osiągnięciu celu, do którego dążenie było sensem życia. Zdarza się, że człowiek dopatruje się sensu swego życia w uzyskaniu tytułu doktora, stanowiska dyrektora itp. Continue reading „Lecz nawet realne koncepcje sensu prowadza do kryzysu, gdy sa zbyt waskie”