Racemiczna strategia adrenaliny i inhalacji w ostrym zapaleniu oskrzelików AD 3

Ocena kliniczna była sumą przydzielonych punktów, od 0 (wskazujących prawidłowe wyniki) do 2 (wskazujących na poważną chorobę), dla każdego z następujących czynników: ogólnego stanu, koloru skóry, wyników osłuchiwania, częstości oddechów i retrakcji15,25 (tabela Lekarze prowadzący badania kliniczne zostali przeszkoleni na spotkaniach śledczych, a także na miejscu przez pierwszego autora i lokalnych badaczy. Kryterium wykluczającym była obecność jakiejkolwiek poważnej choroby serca, immunologicznej, neurologicznej lub onkologicznej lub jakiejkolwiek poważnej choroby płuc innej niż zapalenie oskrzelików; więcej niż jeden wcześniejszy epizod obturacyjnej choroby dróg oddechowych; objawy choroby dolnej części dróg oddechowych (np. kaszel) przez ponad 4 tygodnie; i odbiór jakiejkolwiek terapii glikokortykosteroidami w ciągu poprzedzających 4 tygodni. Dzieci zostały zakwalifikowane do badania na przyjęcie do szpitala, o ile dostępny był personel (lekarz i pielęgniarka). Ocenę kliniczną wykonał pediatra. Po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody od rodzica, dzieci poddano randomizacji i przydzielono przypisane leki badane. Wyjściową charakterystykę dzieci uzyskano przy przyjęciu, a ocena obejmowała przeprowadzony z udziałem pediatry, ustrukturyzowany wywiad jednego lub obojga rodziców. Analizę wirusową aspiratów nosowo-gardłowych przeprowadzono w największym szpitalu biorącym udział w badaniu (szpital uniwersytecki w Oslo) przy użyciu testu reakcji łańcuchowej polimerazy na dziewięć powszechnych wirusów dróg oddechowych. (Dodatkowe informacje na temat zebranych próbek biologicznych można znaleźć w Dodatku uzupełniającym).
Randomizacja została przeprowadzona centralnie w blokach ośmiu, z przypisaniem do jednej z czterech grup badawczych, z wykorzystaniem oprogramowania SAS, wersja 9.3. Kody randomizacji zostały przekazane bezpośrednio przez statystyka badań do apteki, gdzie dawki dwóch badanych leków (10 ml racemicznej adrenaliny rozpuszczonej w 0,9% soli fizjologicznej w celu uzyskania roztworu 20 mg na mililitr lub 0,9% soli fizjologicznej) przygotowano w identyczne butelki, każda oznakowana kodem numerycznym wskazującym rodzaj leku i czas podawania (na żądanie lub ustalony harmonogram). Centra badawcze, które nie były świadome wielkości bloku randomizacyjnego, otrzymały listę numerów badań do wykorzystania w kolejnym przypisywaniu leków do zapisanych dzieci.
Podawana dawka opierała się na wadze noworodka: 0,10 ml dla niemowląt o masie ciała mniejszej niż 5 kg, 0,15 ml dla osób o wadze 5 do 6,9 kg, 0,20 ml dla osób o wadze 7 do 9,9 kg i 0,25 ml dla osób o masie 10 kg lub większej .15 Leki rozcieńczano w 2 ml roztworu soli fizjologicznej przed nebulizacją i podawano za pomocą reabloidu wielokrotnego użytku Sidestream za pomocą maski Respironics (obie z firmy Philips Respironics), napędzanej przez 100% tlenu w tempie 6 litrów na minutę
[hasła pokrewne: difenhydramina, myo inozytol, trascodent ]

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina myo inozytol trascodent