Poniewaz milosc wlasna jest miloscia najtrwalsza, ta sklonnosc do ocen to zanizonych, to wygórowanych wystepuje najuparciej w sadach o sobie

Ponieważ miłość własna jest miłością najtrwalszą, ta skłonność do ocen to zaniżonych, to wygórowanych występuje najuparciej w sądach o sobie. ZASŁUGI Obraz działania potrzeby dobrego o sobie mniemania byłby niepełny, gdyby przemilczano jej zasługi. Są one niewątpliwe: dla poczucia siły i szans życiowych człowiek przezwycięża swe słabości: Pogłaskałam go! – z dumą woła Basia, która bała się Burka. Na drugi dzień po operacji przeszedłem wzdłuż całego korytarza – chwali się starszy pan. Rzuciłem palenie – mówi nie bez dumy ojciec rodziny. Czym byłaby obowiązkowość, pasja kończenia rozpoczętego i niewdzięcznego dzieła, dotarcia do wytkniętego sobie, a umykającego celu, czym byłaby wierność sobie i lojalność w stosunku do przyjaciół, gdyby nie potrzeba dobrego o sobie mniemania?! To głównie ona każe brać się za prace trudne, choć nieefektowne i ona wspólnie z przyjaźnią i miłością – przesądza o rezygnacji z w łasnych korzyści na rzecz, cudzych, o zaniedbaniu własnego interesu na rzecz ogólnego. To ona protestuje, gdy moje życie jest tylko moim. To w dużym stopniu dla niej trwam – w imię imperatywu – przy niepopularnych przekonaniach. Dzięki niej trzymam się utrudniających życie zasad. Jej służę pracując nad sobą i mozolnie dążąc do doskonałości nawet wtedy, gdy dla zaspokojenia pozostałych potrzeb wystarcza przeciętność. Nikt, kto zajmuje się czymś bardzo trudnym i robi to dobrze, nie straci szacunku dla siebie – powiada B. Shaw. [patrz też: nerw twarzowy, sterilitas primaria, trascodent ]

Powiązane tematy z artykułem: nerw twarzowy sterilitas primaria trascodent