Oxantel Pamoate-Albendazole for Trichuris trichiura Infection AD 3

Dzieci, badacze-badacze i technicy laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Każde dziecko otrzymywało tabletki przez 2 kolejne dni. Pierwszego dnia dzieciom podano albo embonian oksantelu, albo w grupach, które nie zawierały terapii z embonianem oksantelu, identyczne tabletki placebo. Deamon enancjomeru i identyczny pasujący placebo podano do najbliższej połówki tabletki zgodnie z obliczoną dawką na kilogram masy ciała. Drugiego dnia dzieciom podano dwie tabletki. Uczestnicy dwóch grup leczonych, którzy obejmowali albendazol, otrzymywali albendazol i placebo odpowiadające mebendazolowi, dzieci w grupie otrzymującej mebendazol otrzymywały mebendazol i placebo w skojarzeniu z albendazolem, a dzieci w grupie otrzymującej monostatynę oksantalową otrzymywały placebo w skojarzeniu z albendazolem i placebo, które dopasowywały mebendazol.
Nie było zaangażowania przemysłu; leki zostały zakupione. Placebos dokładnie pasujące do albendazolu i mebendazolu zakupiono od Fagron. Deamon oksyntylowy i dopasowane placebo zostały wyprodukowane na Uniwersytecie w Bazylei.21 Jakość antynarkotykowa została zapewniona dla wszystkich użytych produktów.
Procedury badania
Wyjaśniliśmy cel i procedury badania, w tym potencjalne korzyści i zagrożenia, rodzicom lub opiekunom dzieci. Na początku dzieci, które były chętne do uczestnictwa, dostarczyły nam formularz świadomej zgody podpisany przez rodzica lub opiekuna oraz dwie próbki kału uzyskane w ciągu kolejnych dni. Próbki kału zostały przeniesione do Laboratorium Zdrowia Publicznego – Ivo de Carneri. Z każdej próbki przygotowano powielone rozmazy Kato-Katz i zbadano dla jaj robaków przenoszonych przez glebę przez jednego z sześciu doświadczonych techników laboratoryjnych (wszyscy byli nieświadomi przypisań do leczenia) .22 W celu kontroli jakości 10% slajdów było losowo wybrane i ponownie przeanalizowane; umowa była większa niż 95%.
Przed leczeniem dzieci pytano o objawy kliniczne i objawy, a ich wagę i wzrost mierzono. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione i ocenione za pomocą aktywnego kwestionowania w czterech punktach czasowych po leczeniu – w 3 godziny i 24 godziny po pierwszym i drugim leczeniu (szczegóły dotyczące oceny nasilenia zdarzeń niepożądanych, patrz protokół badania).
Skuteczność leczenia oceniano od 18 do 23 dni po leczeniu, po tym, jak dzieci przedłożyły dodatkowe dwie próbki kału. Pod koniec badania wszystkim dzieciom w wieku szkolnym zaoferowano albendazol (w dawce 400 mg) zgodnie z wytycznymi krajowymi.
Wielkość próbki
Obliczyliśmy, że przy próbie 70 dzieci zakażonych T. trichiura na grupę leczoną badanie będzie miało 80% mocy do przetestowania pierwotnej hipotezy, że kombinacja emantoant-embonian-albendazol będzie skutkować wyższym odsetkiem wyleczeń niż obecny lek z wyboru ( tj. mebendazol)
[więcej w: czerwienica prawdziwa rokowania, myo inozytol, demencja starcza agresja ]

Powiązane tematy z artykułem: czerwienica prawdziwa rokowania demencja starcza agresja myo inozytol