Odczuwa potrzebe aktywnosci wysoce celowej – odczuwa potrzebe sensu

Odczuwa potrzebę aktywności wysoce celowej – odczuwa potrzebę sensu. Dlaczego tak łatwo przyjmowały się najbardziej absurdalne wierzenia? Dlaczego tak zawzięcie walczono o ideały i religie? Dlaczego pieniądze, przywileje i ubaw na umór nie dają zadowolenia dzieciom milionerów? Dlaczego egzystencja puchowa i pusta częściej życie twarde, lecz pełne kończy się skokiem na bruk? Dlatego, że życie bez przewodniej wartości jest nieestetyczne i nieciekawe. Dlatego, że dnie i lata wypełnione bez reszty zapobiegliwym chuchaniem na własne interesy nie zaspokajają potrzeby dobrego o sobie mniemania. Dlatego, że człowiek chce wierzyć, iż jego istnienie posiada sens wychodzący poza granice jego ciała i przeznaczone mu lata; potrzebuje, by go o tym zapewniano, może za tę wiarę oddać życie albo pozbawić go kogoś, kto ją podkopuje. Idzie dalej! Chce, by miało sens istnienie gromady, której jest członkiem, dopatruje się sensu w dziejach swego narodu, rozprawi a o jego misji. Może dobiera i tłumaczy historyczne fakty tak, by nadać- szczególne znaczenie przeszłości, a tym samym i teraźniejszości swego społeczeństwa, Gdy mu się to udaje, jego własne życie włączone w sensowny byt gromady przestaje być niepokojąco znikome, staje się celowe i doniosłe. OBJAWY NIEDOSYTU Potrzeba sensu – gdy jest świadoma siebie – odzywa się pytaniem o wielkim emocjonalnym ładunku. Z tych pytań wysuwało się jeszcze jedno, najnatrętniejsze, które ją w ostatnich czasach wciąż znienacka podchwytywało, wszystkiemu, co się tylko przydarzyło, stojąc na poprzek: – Co też ja tu robię? Czemu ja jestem na świecie? Po co jestem naprawdę potrzebna? (S. Żeromski, Sen o chlebie). Gdy człowiekowi, a także środowisku lub społeczeństwu, brak przewodniej wartości, brak – by użyć wielkiego słowa – ideologii, występują w nim objawy niedosytu potrzeby sensu, takie jak niepewność, chwiejność, niepokój przekonanie o niezadowalaj ącym wykorzystaniu swoich możliwości, a nawet niechęć do pracy, osłabienie zainteresowań i zmniejszona wydolność umysłowa. [więcej w: goja suszona, czerwienica prawdziwa rokowania, m jak miłość kasia w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: czerwienica prawdziwa rokowania goja suszona m jak miłość kasia w ciąży