Leczenie i zapobieganie HIV z lekami generycznymi - bariery w Stanach Zjednoczonych ad

Producenci stosowali różne strategie, aby opóźnić ogólną konkurencję, na przykład opracowując preparaty złożone z lekami, które mają dłuższe życie patentowe (np. Współfinansowanie fumaranu dizoproksylu tenofowiru z emtrycytabiną), zmieniając nieaktywne składniki leku (np. Dodając nowy środek wiążący do kombinacji efawirenzu, emtrycytabina i tenofowir są odporne na degradację), wnosząc o zatwierdzenie dodatkowych wskazań, które wprowadzają nowe zastrzeżenia patentowe i rozszerzają wyłączność rynkową (np. uzyskanie zgody FDA na sprzedaż lamiwudyny w leczeniu wirusowego z...

Projektowanie etycznych prób genowej edycji genów

Niedawne ogłoszenie, że naukowcy z powodzeniem stosowali CRISPR (klastrowane, regularnie przeplatane krótkie powtórzenia palindromowe), technikę edycji genu, aby skorygować mutację, która prowadzi do przerostowej kardiomiopatii w ludzkich embrionach, jest ostatnim przypomnieniem o pilności kwestii społecznych i etycznych wokół potencjalnych klinicznych. użycie edycji genów.1 Kliniczne stosowanie u ludzi jest nadal dalekie; potrzeba wielu badań, aby ustalić, czy edycja genów zarodkowych może być wykonana bezpiecznie i przy akceptowalnym ryzyku; status prawny i regulacyjny tej technologii jes...

Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach n...

Randomizowana próba programu mającego na celu ograniczenie używania narkotyków psychoaktywnych w domach opieki czesc 4

Zasada ezofagoskopii Mileuliczu, to jest zasada bezpośredniego oświetlenia przełyku, rozszerzonego za pomocą metalowej prostej rury, utrzymała się do dziś niezmieniona w zastosowaniu do ezofagoskopii. Systemy ezofagoskopów Znane są różne systemy ezofagoskopów, które możemy podzielić na trzy gurpy. Pierwszą grupę stanowią ezofagoskopy z zatyczką, które wprowadza się do przełyku na ślepo pod kierunkiem czucia i oświetla się je albo za pomocą lampy czołowej, albo też za pomocą lampki umieszczonej ponad rurą, lecz już po wprowadzeniu do przełyku. Ten system dziś już właściwie w...

Najnowsze zdjęcia w galerii catering-dietetyczny.info:

331#goja suszona , #myo inozytol , #difenhydramina , #sterilitas primaria , #trascodent , #aerodesin 2000 , #odrywający się kaszel , #dieta wrzodowa jadłospis , #lakier do paznokci żelowy , #demencja starcza agresja ,