Leczenie wstrzykiwaniami dostawowymi plynu Girarda

Leczenie wstrzykiwaniami dostawowymi płynu Girarda należy stosować wtedy, gdy naświetlań rentgenowskich nie można z jakichkolwiek względów stosować, pomimo że są one wskazane. Wycięcie stawu może wejść w grę przeciętnie dopiero po upływie dwuletniego okresu starannego leczenia zachowawczego; zabieg ten stosujemy przede wszystkim w przypadkach, w których przebieg kliniczny świadczy o tym, że nie można oczekiwać kościozrostu. Decydujące znaczenie ma wynik badania rentgenowskiego: jeżeli zniszczenie kłykci postępuje, sprawa pierwotnie maziówkowa szerzy się na kłykcie i widać powiększanie się ogniska próchnicy brzeżnej, wówczas wyleczenie może nastąpić tylko przez kościozrost, wycięcia stawu. Po usunięciu ogniska gruźliczego drogą wycięcia stawu okres leczenia ulega często skróceniu o rok lub dwa lata; poza tym wycięcie prowadzi do całkowitego wyleczenia, natomiast leczenie zachowawcze daje wyleczenie kliniczne, lecz nie anatomiczne. [hasła pokrewne: odrywający się kaszel, dolargan cena, demencja starcza agresja ]

Powiązane tematy z artykułem: demencja starcza agresja dolargan cena odrywający się kaszel