Leczenie i zapobieganie HIV z lekami generycznymi – bariery w Stanach Zjednoczonych ad

Producenci stosowali różne strategie, aby opóźnić ogólną konkurencję, na przykład opracowując preparaty złożone z lekami, które mają dłuższe życie patentowe (np. Współfinansowanie fumaranu dizoproksylu tenofowiru z emtrycytabiną), zmieniając nieaktywne składniki leku (np. Dodając nowy środek wiążący do kombinacji efawirenzu, emtrycytabina i tenofowir są odporne na degradację), wnosząc o zatwierdzenie dodatkowych wskazań, które wprowadzają nowe zastrzeżenia patentowe i rozszerzają wyłączność rynkową (np. uzyskanie zgody FDA na sprzedaż lamiwudyny w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B) oraz uzyskanie patentów na preparaty pediatryczne (np. połączenie lopinawiru i rytonawiru). W promowaniu swoich markowych produktów producenci mogą podkreślać skutki uboczne starszych produktów w porównaniu z nowszymi markowymi alternatywami, zwiększając w ten sposób ogólny brak zaufania do leków generycznych. Na przykład efawirenz został powiązany ze zwiększoną liczbą samobójstw3; ze względu na siłę tych dowodów nie jest to już zalecana terapia pierwszego rzutu w obecnych wytycznych HHS, pomimo rzadkich przypadków samobójstw. W dalszym ciągu utrzymuje się sceptycyzm wśród klinicystów, farmaceutów i pacjentów pod względem wydajności i bezpieczeństwa leków generycznych w ogóle w porównaniu z ich odpowiednikami markowymi. [4] Ponieważ wszystkie schematy ART pierwszego rzutu zawierają trzy lub cztery leki, często złożone, rozłożona dostępność wersji generycznych każdego składnika prawdopodobnie będzie wymagać zastąpienia tabletek złożonych wieloma pojedynczymi pigułkami, co stwarza kilka przeszkód zarówno dla klinicystów, jak i pacjentów. Po pierwsze, istnieje percepcja – ale nie ma mocnych dowodów – że zwiększenie liczby tabletek w schemacie raz dziennie będzie niekorzystnie wpływać na przyleganie i supresję wirusową. Zgodnie z systematycznymi przeglądami ogólnej akceptacji leków generycznych, 4 ostatnie badania wykazały, że znaczna mniejszość francuskich lekarzy zajmujących się HIV nie była skłonna do przepisywania lub stosowania leków generycznych – i że większość była niechętna, jeśli przejście na leki generyczne spowodowało zwiększone obciążenie pigułkami.5 Ponadto pacjenci przyjmujący wiele tabletek mogą potencjalnie ponieść wyższe koszty, gdyby mieli osobne porcje za każdy lek, a nie za jedną tabletkę złożoną, co może wpłynąć na ich gotowość lub zdolność uzupełniania recept na czas.
Kolejną komplikacją jest fakt, że zachęty finansowe do przejścia na leki generyczne są różne u płatników. Opieka nad HIV finansowana jest poprzez złożoną mozaikę publicznych i prywatnych płatników, w tym ubezpieczeń prywatnych, Medicaid, Medicare i państwowych ADAP. Płatnicy nie ponoszą identycznych kosztów w przypadku ART. Jak pokazano w tabeli, mimo że istnieją oszczędności związane ze wszystkimi schematami zastępowania leków generycznych, nie wszystkie substytucje dają znaczące obniżki cen. Na przykład, chociaż przejście na formułę ogólną dolutegrawiru, abakawir i lamiwudyna (schemat 1) doprowadziłyby do 25% zmniejszenia kosztu 30-dniowej podaży zarówno dla prywatnych, jak i rządowych płatników, robiąc to samo dla dolutegrawiru, tenofowiru fumaran dizoproksylu i emtrycytabina (schemat 2) przyniosłyby oszczędności w wysokości 364 USD dla prywatnych ubezpieczycieli, ale tylko 5 USD dla publicznych płatników.
Ponadto, niektóre kliniki kwalifikują się do federalnego programu cenowego leków 340B, który zapewnia dostęp do leków ze zniżkami, a ADAP wynegocjowały obniżki, zamrożenie cen i ceny leków, które są niższe niż obowiązkowe stawki rządowe dla Medicaid
[przypisy: nerw twarzowy, m jak miłość kasia w ciąży, dyżury aptek bartoszyce ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek bartoszyce m jak miłość kasia w ciąży nerw twarzowy