Kto ma w zyciu jakies po co, zniesie niemal kazde jak

Kto ma w życiu jakieś po co, zniesie niemal każde jak. Trzeba więc było przy każdej sposobności uprzytamniać mieszkańcom obozu owo po co, cel życia, żeby duchowo dorastali do straszliwego jak swojej rzeczywistości – do grozy życia w obozie – i żeby potrafili przetrwać. I na odwrót: Biada temu, kto już nie widział przed sobą celu życia, biada temu, dla kogo życie straciło treść, kto stracił z oczu sens swego istnienia, a tym samym wszelki sens przetrwania. Ludzie, którzy tracili ten punkt oparcia, byli zgubieni (V. Frankl). 4. Przekonanie o sensowności swej roli życiowej, a tym bardziej przejęcie się nią, wyzwala talenty i energię. Rzec by można, że takie czy inne koncepcje sensu pociągają silnych ludzi i czynią ich jeszcze silniejszymi silniejszymi, a zarazem bardziej twórczymi. Tak w życiu jednostek, jak i społeczeństw okresy wzlotów i wzmożonej twórczości pokrywają się z okresami uniesienia miłością lub ideą. Wszystkie wielkie dzi eła kulturowe i materialne, rewolucje artystyczne i społeczne były i są inspirowane – a w większej części także przeprowadzane – przez ludzi, którzy uważają, że warto żyć tylko po to, by je realizować. I nie może być inaczej: każde duże dokonanie wymaga odrzucenia łatwizny, wymaga ofiar i wyrzeczeń, do których zdolne są tylko jednostki przekonane o sensowności prowadzonego dzieła. Dopiero przejęcie się koncepcją sensu przeradza błyski entuzjazmu, w upór trwałego, codziennego dążenia, bez którego nie ma wielkiej twórczości. [hasła pokrewne: difenhydramina, paciorkowiec złocisty, polstygmina ]

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina paciorkowiec złocisty polstygmina