Kontrola sprawnosci sluchawek jest konieczna co pewien okres czasu

Kontrola sprawności słuchawek jest konieczna co pewien okres czasu. Z grubsza można ją przeprowadzić przez pomiary progów osób o prawidłowym i znanym nam słuchu, przy czym trzeba brać średnią z kilkunastu pomiarów. Właściwy sposób używania słuchawki w czasie badania przewodnictwa powietrznego winien być przestrzegany. Podczas badania tonami niższymi i średnimi (do 4000 Hz) słuchawka winna dość szczelnie przy legać do ucha, przy badaniu tonami wyższymi może na skutek zjawiska fal stojących wystąpić zmiana w słyszeniu tonu emitowanego przez słuchawkę. Nieduża zmiana odległości słuchawki od ucha pozwoli w takim przypadku na dokładny i ścisły pomiar progu. 7) Makowanie ucha nie badanego, nie zawsze w dostatecznej mierze doceniane, jest istotnym warunkiem dla dobrego oznaczenia progu ucha badanego (zwłaszcza w jednostronnym niedosłuchu). Przy dużej różnicy w ostrości słuchu obu uszu (około 50 db) lub przy jednostronnej zupełnej głuchocie bez maskowania lepiej słyszącego ucha można otrzymać krzywą progową pozornie dla głuchego ucha (krzywa cieniowa ) przez przesłyszenie zdrowym uchem. [więcej w: czakram tarnów, nfz rzeszów sanatoria kolejka, trascodent ]

Powiązane tematy z artykułem: czakram tarnów nfz rzeszów sanatoria kolejka trascodent