I ja sam bylbym gorszy

I ja sam byłbym gorszy. Więc huzia na jego styl! A co się dzieje, gdy nasze dotychczasowe kryteria, normy moralne czy przekonania stają się uciążliwe i utrudniają zaspokojenie? By w tej sytuacji nie stracić szacunku dla siebie, a jednocześnie zadowalać swoje potrzeby, człowiek skłonny jest stosować podobną metodę do tej, która już kiedyś pozwoliła mu zlekceważyć staroświeckie poglądy przyjaciela: wyznawane dotąd wartości poddaje surowej krytyce. Od lat wysoko cenione wierność, prawdomówność i lojalność okazują się przesądami bez żadnej filozoficznej podstawy. Purytanin staje się donżuanem, fanatyk rzetelności – złodziejem, ideowiec – lawirantem nie dlatego, że nadarzyły się okazje i doszły do głosu namiętności, lecz dlatego że przejrzał i zmądrzał. Jednym z celów, dla których to piszę, jest złośliwe utrudnianie Czytelnikowi stosowania tego rodzaju znakomitych zwrotów, skłonienia go do bezlitosnej analizy źródeł własn ych myśli i postępowania. Zachowanie szacunku dla siebie samego wymaga, aby godna szacunku była grupa (czy społeczność), do której należymy. Zgodnie z tym wymaganiem skłonni jesteśmy wierzyć we wszystko, co naszej grupie przynosi zaszczyt, a sceptycznie odnosić się do negatywnych o niej informacji. Cytuję autentyczną rozmowę z Niemcem z okazji utworzenia Komisji Badań Zbrodni Przeciw Narodowi Niemieckiemu – . . . Ale jak można to porównywać! Przede wszystkim wyście zaczęli wojnę . – My?! – A kto? – Hitler. A on był Austriakiem. – A kto zaczął pierwszą wojnę? – Ci, którzy zamordowali arcyksięcia Ferdynanda. Podobne przekonanie o moralnej, a jednocześnie militarnej wyższości wyszło na jaw, gdy przedstawicieli różnych narodów pytano o największe akty międzynarodowej agresji. Żaden z uczestników nie wymienił własnego państwa; a znów na pytanie o najsławniejsze bitwy, uczestnicy wymieniali tylko bitwy wygrane przez ich naród. To wynik naucz ania – ktoś powie. Słusznie ale też rzadko kiedy nauczanie fałszu jest aż tak powszechnie skuteczne. [więcej w: difenhydramina, dieta kopenhaska jadłospis pdf, polstygmina ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta kopenhaska jadłospis pdf difenhydramina polstygmina