Emergency Legal Authority i the Opioid Crisis ad

Wiele samorządów ma analogiczne systemy. Po wydaniu oświadczenia nadzwyczajnego rząd stanowy może podjąć działania, które są dostępne tylko na czas trwania sytuacji nadzwyczajnej. Deklaracje te i towarzysząca im kompetencja dają państwom elastyczność w reagowaniu na szczególne okoliczności, w tym poprzez ponowne przydzielanie funduszy państwowych, zarządzanie nieruchomościami i zlecanie współpracy między organami zdrowia publicznego i organami ścigania.5 Deklaracje na wypadek sytuacji nadzwyczajnej często ułatwiają koordynację z innymi jurysdykcjami – w tym z rządem federalnym oraz inne rządy stanowe – umożliwiające dotkniętym państwom korzystanie z zasobów ludzkich, finansowych lub innych. Oczywiście wszelkie wykorzystanie uprawnień nadzwyczajnych musi być równoważone poszanowaniem swobód obywatelskich jednostek i wdrażane przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń, w tym stosowania odpowiedniego procesu dla wszystkich osób, których dotyczy wykonywanie tych uprawnień.
Oparte na opioidach nagłe deklaracje państwowe. Sześć państwowych oświadczeń o zagrożeniach związanych z używaniem opioidów podsumowano w tabeli. W 2014 r., Krótko po zatwierdzeniu przez Zohydro, opioid o przedłużonym uwalnianiu, Food and Drug Administration, Massachusetts ogłosiło pierwszą awarię związaną z opiatami. Virginia podążyła za nim w 2016 r. W 2017 r. Alaska, Arizona, Floryda i Maryland wydały oświadczenia o nagłych wypadkach, a Alaska i Maryland wyraźnie powoływały się na obawy dotyczące syntetycznych opioidów, takich jak fentanyl.
Pięć z sześciu deklaracji ma na celu poprawę dostępu do naloksonu, antagonisty opioidów, poprzez edukację i szkolenia (np. Nauczanie organów egzekwowania prawa w celu zarządzania nim) lub poprzez stałe zlecenie, aby umożliwić farmaceutom wydawanie go bez indywidualnej recepty. Deklaracje z Arizony i Massachusetts wyraźnie odnoszą się do praktyk przepisywania opioidów, poprzez opracowanie wytycznych dotyczących przepisywania, przepisów lub wymagań dotyczących stosowania PDMP.
Chociaż skutki tych deklaracji trudno zmierzyć, wydaje się, że ich głównym efektem było informowanie opinii publicznej o sile kryzysu opioidowego oraz poprawa dostępu do naloksonu lub jego świadomości. Wyniki te są ważne, ale awaryjne deklaracje powinny być jedynie pierwszym krokiem w kierunku ułatwienia innych działań w celu złagodzenia sytuacji nadzwyczajnej. Państwa mogą skorzystać z możliwości, jakie dają te deklaracje, aby podejmować innowacyjne działania prawne.
Być może najbardziej bezpośrednim skutkiem deklaracji kryzysowej jest podniesienie publicznego profilu problemu. Deklarując, że zachorowalność i śmiertelność związane z uzależnieniem od opioidów stanowią zagrożenie, przywódcy rządowi mogą informować społeczeństwo o naturze kryzysu. Na przykład deklaracje awaryjne stanowią szansę na ukształtowanie kryzysu związanego z opiatami jako problemu zdrowia publicznego, który dotyka społeczności, a zatem wymaga rozwiązań na poziomie populacji.
Ale poza komunikacją, deklaracje awaryjne powinny ułatwiać mierzalne, pragmatyczne działania w celu złagodzenia sytuacji nadzwyczajnej. Rządy państw mogłyby wykorzystać oświadczenie nadzwyczajne do podjęcia konkretnych kroków w celu rozwiązania problemu zaburzeń związanych z używaniem opioidów. Na przykład, korzystając z nadzwyczajnych uprawnień prawnych, państwa mogłyby rozszerzyć dostęp do opartego na dowodach leczenia wspomaganego lekami (MAT), takiego jak terapia buprenorfiną, poprzez swój program Medicaid
[więcej w: dyżury aptek bartoszyce, dolargan cena, dyżury aptek bartoszyce warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dolargan cena dyżury aptek bartoszyce odrywający się kaszel