Badanie ucha

W chwili ustania wrażenia słuchowego zwalnia przycisk; co gasi lampkę sygnału świetlnego w aparatur. 3) W przypadku niesymetrycznego osłabienia słuchu, badanie zawsze powinno się zaczynać od ucha lepiej słyszącego, aby już na początku badania znać ostrość lepszego ucha i nie mieć trudności ze zjawiskiem przesłyszenia uchem lepszym ze strony ucha gorszego. Badanie ucha lepiej słyszącego można przeprowadzać bez maskowania ucha drugiego. 4) Badanie audiometryczne należy zaczynać od częstości 1024 Hz. Statystycznie stwierdzono, że badani popełniają najmniej błędów przy pomiarach natężenia tej właśnie częstości. Z kolei należy badać percepcję częstości wyższych (zmęczenie słuchowe bardziej się zaznacza w zakresie wyższych tonów), a na końcu częstości niższe. 5) Używając audiometru o stałych częstościach (tony o interwałach jednej lub oktawy) nastawia się na tarczy odpowiednią częstość i podaje się do słuchawki ton dość głośny, aby badany mógł się zorientować, o jakiego rodzaju i wysokości ton chodzi w badaniu. Następnie ścisza się ton (skokami po 5 lub 2,5 db) aż do ustania wrażenia. [patrz też: paciorkowiec złocisty, spodziectwo bez spodziectwa, dieta kopenhaska jadłospis pdf ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta kopenhaska jadłospis pdf paciorkowiec złocisty spodziectwo bez spodziectwa