Badanie audiometryczne u dzieci

Badanie audiometryczne u dzieci rzadko daje wyniki nawet w przybliżeniu poprawne. Trudność skupienia uwagi jest zbyt duża. Wyniki otrzymane u osób dorosłych mało inteligentnych mają minimalną wartość diagnostyczną, Dokładność podawania progu słuchowego przez osoby źle słyszące i o prawidłowym słuchu jest prawie ta sama (około 5 db). Najściślej podają progi słuchowe osoby z niedosłuchem, spowodowanym zaburzeniem percepcji. Za istotną poprawę uchu, np. po leczeniu, należy uważać poprawę co najmniej ponad 10 db w zakresie kilku oktaw. if) Słuchawki do badania przewodnictwa powietrznego są tą częścią audiometru, której sprawne działanie wpływa w stopniu najznaczniejszym na dokładność pomiaru progu. Sprawność generatora częstości i urządzenia do uregulowania natężeń można kontrolować przyrządami pomiarowymi wbudowanymi do audiometru mierzą one prąd zasilający słuchawki, ale nie siłę tonu), sprawność słuchawki zamieniającej energię elektryczną w akustyczną kontrolują tylko pracownie elektroakustyczne za pomocą kalibrowanego mikrofonu (tzw. sztucznego ucha). Lekarz badający słuch winien wiedzieć, że słuchawka z czasem traci swą sprawność (również przez silniejsze uderzenia). Osłabienie siły tonu, który otrzymuje ucho w czasie próby, mogłoby być interpretowane jako utrata słuchu chorego. [przypisy: sterilitas primaria, nerw twarzowy, difenhydramina ]

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina nerw twarzowy sterilitas primaria