U ZRÓDEL UCZUC

U ŹRÓDEŁ UCZUĆ. Każdy człowiek jest tyle wart, ile wartości zdobył swoją pracą, a dla innych wart jest tyle, ile potrafi im być potrzebny. Potrzeby kształtują się pod wpływem otoczenia, a jednocześnie wyrażają się stosunkiem do niego. Zależy od nich nie tylko wybór kontaktów, ale też ich charakter. Zależą od nich nasze oczekiwania i nastawienia: Przed klubem siedzą trzej młodzi ludzie. Podchodzi czwarty. Refleksja pierwszego: „Czemu on się uśmiecha? Trzeba go zgasić” . Refleksja drugiego: „Może to ktoś, z kim będę mógł naprawdę rozmawiać?” Refleksja trzeciego: „Trzeba, żeby pomógł w zorganizowaniu obozu” . Pierwszy, któremu może brakuje pewności siebie, szuka potwierdzenia własnych sił choćby w złośliwych wypadach. Przeważającą potrzebą drugiego jest znalezienie przyjaciela, kogoś, komu mógłby się zwierzać. Trzeci szuka przede wszystkim towarzysza do współpracy. Poza refleksją, a raczej przed nią, ta czy inna potrzeba prze jawia się reakcją emocjonalną. [patrz też: gdynia psycholog, psycholog lublin, badania psychologiczne ]

Potrzebe sensu mlodzi odczuwaja jeszcze dotkliwiej niz starsi

Potrzebę sensu młodzi odczuwają jeszcze dotkliwiej niż starsi. I jeszcze trudniej im ją zaspokoić. Nie tylko mylą problem sensu własnego życia z pytaniem o sens wszechrzeczy, ale nie mając trwałych punktów odniesienia ani wyrobionej aparatury pojęciowej, plastyczni i wrażliwi, gubią się w odkrywanych horyzontach. W rezultacie zniechęceni uciekają w śmiech, w hałas, w lekceważenie wszystkiego. Człowiek dojrzały ma zadanie o tyle łatwiejsze, że często nadaje sens życiu samą tylko akceptacją konkretnych zadań, które mu ono narzuca. Pisarz, artysta, inżynier, który nie widzi świata poza swoim dziełem, lekarz walczący z pasją o zdrowie pacjentów, przeciętny urzędnik, jeden z tysięcy, bez których nie mogłoby funkcjonować społeczeństwo XX wieku, i miliony innych szeregowych pracowników, fabryk i biur mają dni zapełnione sensownym działaniem, choć nie zawsze za sensowne je uznają i choć nie zawsze sensownie je wykonują. MIŁOŚĆ I PRACA S jechała za granicę szalejąc z radości, ale już po miesiącu pisała: „Nie jest mi dobrze, bo nikt mnie tu naprawdę nie lubi, nikomu nie jestem potrzebna i niczym nie umiem się zająć. Jestem wyrwana z kontekstu. Brak mi miłości i pracy”. Miłość i praca! To nie przypadek, że wyłaniają się one jako ostatni akcent tego rozdziału. Zabawa, sporty i przelotne kontakty rzadko kiedy i tylko na krótko mogą stanowić sens życia. Co innego miłość, co innego praca kto kocha i jest kochany, a przy tym wyraża swe uczucie dbaniem o drugiego człowieka i pracą nad sobą, albo kto poświęca się swemu dziełu jak kochanemu człowiekowi, chcąc być doskonałym w swym stosunku do niego, ten z pewnością nadaje życiu sens choćby nie ujmował go w słowa, choćby nie posiadał żadnej zwerbalizowanej filozofii. [przypisy: psycholog lublin, psycholog dziecięcy, pomoc psychologiczna ]