UCZUCIA PRZYJAZNE

UCZUCIA PRZYJAZNE. „Wszyscy są nudni, poza tymi, których potrzebujemy” – powiadają cynicy. Powiedzenie to jest efektownym uproszczeniem, ale nie szukała efektu matka, gdy zapytana, czy odwiedziła już syna, który po ślubie wyjechał do innego miasta, odpowiedziała: – Nie. Czekam na wnuka. – Dlaczego? – Teraz bym ich nudziła. Potem będę potrzebna. Matka potrzebna jest żonatemu synowi nie tylko po to, by mu pomagać przy wnukach, niemniej przykład ten ilustruje ważną regułę: poszczególni ludzie interesują nas tym bardziej, im ściślejszy związek zachodzi między nimi a naszymi potrzebami. Ta sama zależność występuje między potrzebami a uczuciami. Oto przykład reakcji na zaspokojenie potrzeby uznania: „St. Jerorne jest ze mnie zadowolony – pisze Lew Tołstoj w swoich wspomnieniach – chwali mnie, a ja nie tylko przestałem go nienawidzić, ale gdy mówi czasem, że przy moich zdolnościach, przy moim rozumie wstyd nie zrobić tego lub owego, zdaje mi się nawet , że go lubię”. Lubią mnie, to prawda, ale tylko dlatego, że mnie potrzebują – skarżyła się -pani M. W jej głosie przebijał żal. Oczekiwała, że zaprzeczę, chciała, żebym zaprzeczył, a ja przyznałem jej rację: – Tak – tłumaczyłem. – Lubią nas ci, którym jesteśmy potrzebni, i dlatego, że jesteśmy im potrzebni. [podobne: psycholog warszawa, pomoc psychologiczna, psycholog sportu ]

Wszyscy psycholodzy widza te zaleznosc, choc róznie ja opisuja

Wszyscy psycholodzy widzą tę zależność, choć różnie ją opisują. Cytuję: „Emocje powstają, gdy na skutek jakichś przyczyn naruszane jest przystosowanie” (. E. Claparede), „Emocje rodzą się, gdy zachowanie wymagane przez tendencję jest zablokowane” (W. Mc Dougall), „Emocje to stany dezorganizacji zachodzące w organizmie na skutek nadmiernego pobudzenia, frustracji lub konfliktu” (T. Young), „Emocje można określić jako stany towarzyszące potrzebom” (H. Murray). „Uczucia i pragnienia zdają się mieć swój punkt wyjścia właśnie w potrzebach, popędach i skłonnościach” (S. Baley). Wreszcie Rubinsztejn stwierdza: „Uczucia kształtują się w toku działania człowieka, które ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. ( . . . ) Źródła woli i uczuć (afektu, namiętności) są wspólne. Tkwią w potrzebach”. I dalej: „Uczucie do określonego przedmiotu lub osoby miłość lub nienawiść itp. kształtuje się na podstawie potrzeb; w miarę tego, jak ( . . . ) uświa damiamy sobie, że ich zaspokojenie zależy od pewnego przedmiotu lub osoby” (S. Rubinsztejn). [patrz też: porady psychologiczne, gdynia psycholog, psychoterapia warszawa ]